09122040334
امروز پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰

برندهای گروه

آریانا هگمتانه
اسپلندور
ویتوریا
آجرهای ماندگار سهیل
پاندورا
بهریزان
آرتا
کرملین
KERABEN
اخوان
چینی کرد
آذرخش
دکتر وین
سیاتل
رویال
ویژن
جول
کن
استیل البرز

نازک کاری و دکوراسیون داخلی

(تمامی قیمتها به تومان می باشند)
سرامیک با برند کرابن مدل  آرابسکاتو 60*60 سفید
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
سرامیک برند کرابن- مدل آلپینو 33*33 گریس موزاییکی
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
سرامیک برند کرابن - مدل آلتئا 30*30 سفید کرابن تبریز
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
سرامیک برند کرابن مدل آماندا 50*50 کرابن تبریز
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
سرامیک برند کرابن مدل آنتی گوا بژ 50*50 کرابن تبریز
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
کاشی با برند کرابن - مدل آنتیکاتو 60*60
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
Avanteh
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
سرامیک با برند کرابن - مدل بابل
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
سرامیک با برند کرابن -مدل برانکاتو
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
کاشی با برند کرابن تبریز - مدل بوستون 100*50
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
سرامیک برند کرابن - مدل آلپینو 33*33 نگرو موزاییکی
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
سرامیک برند کرابن - مدل آلپینو 100*50 بژ کرابن تبریز
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
سرامیک برند کرابن - مدل آلپینو 100*50 گریس کرابن تبریز
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
سرامیک برند کرابن - مدل آلپینو 100*50 نگرو کرابن تبریز
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
سرامیک برند کرابن مدل آلتئا 60*30 سفید کرابن تبریز
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
سرامیک برند کرابن مدل آلتئا ماژول 60*30 سفید کرابن تبریز
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
سرامیک برند کرابن مدل آلتئا آرت 60*30 سفید کرابن تبریز
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
سرامیک برند کرابن  مدل آلتئا کانسپت 60*30 سفید کرابن تبریز
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
سرامیک برند کرابن مدل آنتی گوا بژ طرح دار 50*50 کرابن تبریز
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
سرامیک برند کرابن مدل آنتی گوا قهوه ای 50*50 کرابن تبریز
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
سرامیک برند کرابن مدل آنتی گوا قهوه ای طرح دار 50*50 کرابن تبریز
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
سرامیک برند کرابن مدل آنتی گوا طلایی 50*50 کرابن تبریز
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
سرامیک برند کرابن مدل آنتی گوا طلایی دکور 50*50 کرابن تبریز
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
هود با برند استیل البرز- مدل مورب SA403
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
هود با برند استیل البرز- مدل شومینه ای SA-115
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
هود با برند استیل البرز- مدل شومینه ای SA-119
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
هود با برند استیل البرز- مدل افقی SA-201
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
هود با برند استیل البرز- مدل افقی SA-202
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
هود با برند استیل البرز- مدل افقی SA-207
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
هود با برند استیل البرز- مدل مورب SA-402
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
هود با برند استیل البرز- مدل مورب SA-404
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
هود با برند استیل البرز- مدل مورب SA-405
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
هود با برند استیل البرز- مدل شومینه ای SA-105
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
هود با برند استیل البرز- مدل شومینه ای SA-106
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
هود با برند استیل البرز- مدل شومینه ای SA-107
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
هود با برند استیل البرز- مدل شومینه ای SA-108
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
هود با برند استیل البرز- مدل شومینه ای SA-117
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
هود با برند استیل البرز- مدل شومینه ای SA-118
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
هود با برند استیل البرز- مدل شومینه ای SA-120
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
هود با برند استیل البرز- مدل شومینه ای SA-101
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
هود با برند استیل البرز- مدل شومینه ای SA-102
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
سینک ظرفشویی با برند استیل البرز - کریستال مشکی توکار راست
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
سینک ظرفشویی با برند استیل البرز - کریستال مشکی توکار چپ
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
سینک ظرفشویی با برند استیل البرز - فانتزی روکار 815/60 دو لگن با جا مایع
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
 سینک ظرفشویی با برند استیل البرز - فانتزی روکار 813/60 دو لگن با جا مایع
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
سینک ظرفشویی با برند استیل البرز - فانتزی توکار 815/52 دو لگن با جا مایع
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
سینک ظرفشویی با برند استیل البرز - فانتزی روکار 814/60 دو لگن
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
سینک ظرفشویی با برند استیل البرز - فانتزی توکار 814/52 دو لگن
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
سینک ظرفشویی با برند استیل البرز - فانتزی روکار 812/60 دو لگن
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
سینک ظرفشویی با برند استیل البرز - فانتزی روکار 612/50 دو لگن
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
سینک ظرفشویی با برند استیل البرز - فانتزی توکار 530/50 سه لگن
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
سینک ظرفشویی با برند استیل البرز - فانتزی توکار 733/52 دو لگن
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
سینک ظرفشویی با برند استیل البرز - فانتزی توکار 734/52 دو لگن
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
سینک ظرفشویی با برند استیل البرز - فانتزی توکار 735/52 دو لگن
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
سینک ظرفشویی با برند استیل البرز - فانتزی توکار 813/52 دو لگن
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
سینک ظرفشویی با برند استیل البرز - فانتزی روکار 530/60 سه لگن
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
سینک ظرفشویی با برند استیل البرز - فانتزی توکار 812/52 دو لگن
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
سینک ظرفشویی با برند استیل البرز - فانتزی روکار 611/60 دو لگن
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
سینک ظرفشویی با برند استیل البرز - فانتزی روکار 725/60 دو لگن
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
سینک ظرفشویی با برند استیل البرز - فانتزی روکار 610/60 دو لگن
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان

درباره این دسته بندی

 

 نازک کاری و دکوراسیون داخلی ساختمان‌

به عملیاتی که پوشش نهایی که بر روی ساختار سفت کاری ساختمان قرار می‌گیرد و سطحی که در داخل ساختمان برابر دیدگان بیننده قراردارد ، نازک کاری ساختمان (Joinery Building)گفته می‌شود. مصالح نازک کاری آخرین اجزایی هستند که کف‌ها، دیوارها و سقف‌ها را پوشش می‌دهد.

         ‌نازک کاری شامل تمامی عملیات اجرایی به جز سفت کاری بوده و شامل اندودکاری، عایق کاری،  سنگ کاری، کاشی کاری، نقاشی، برق کاری، تاسیسات، نصب در و پنجره و ...است.‌   

جزییات نازک کاری ساختمان

·       طراحی معماری داخلی ساختمان

·       گچ و خاك

·       سفید كاری با گچ

·       تاسیسات مکانیکی

·       تاسیسات برقی

·       عایق کاری

·       اندودکاری

·       کاشی کاری

·       سرامیک کف

·       سقف کاذب

·       درب و پنجره

·       نمای ساختمان

·       سنگ قرنی

·       سنگ کاری

       جزییات دکوراسیون داخلی ساختمان

·       طراحی دکوراسیون داخلی

·       انواع در و پنجره

·       نقاشی ساختمان

·       کاغذ دیواری

·       سنگ آنتیک

·       گچبری

·       نورپردازی (نور مخفی)

·       پارکت و لمینیت

·       دیوار پوش MDF

·       دیوارپوش PVC

·       پارتیشن

·       کابینت

·       شومینه

·       کناف و تایل

نکات عمده در انتخاب مصالح نازک کاری

نکاتی که باید در هنگام انتخاب مصالح نازک کاری در نظر گرفت به شرح زیر است: 

از نگاه کاربردی مصالح  

کاربری ساختمان مشخص می کند که از چه نوع مصالحی با چه درجه اهمیت باید استفاده کرد . برای مثال کف پوش هایی که در راهرو بیمارستان , یک کارگاه صنعتی و یک ساختمان آموزشی یا مهدکودک در نظر گرفته می شود باید به نوع کاربری  , تعداد و چگونگی بهره برداری آن توجه شود.همین طور باید برای دیوار و سقف نیز موارد بالارا در نظر گرفت . بهداشت مورد نیاز برای بیمارستان , استفاده مکرر از مواد شیمیایی و ضد عفونی کننده را ایجاب می نمایدکه از چه نوع کالایی با چه ویژگی های شیمیایی و مقاومتی  بهره جست .این در حالی است که برای یک مهد کودک علاوه بر بهداشتی بودن ، انتخاب لبه های گرد و مصالح نرم تر و فرساینده تر و رنگ های شاد و براق , کف سازی مناسب و بهداشتی که لکه ها و آلودگی ها را به خود جذب ننمایند , فضای آکوستیک ( صدا شناسی) و ایجاد آسایش صوتی با مصالح مناسب استفاده کرد .برای جلوگیری از مصرف مصالحی که شکننده و خطرسازند یا از مواد شیمیایی مضر و مسموم کننده ساخته شده اند باید مطالعه و دقت بیشتری داشت . چنانچه برای یک کارخانه به علت طبیعت کاری آن ،مهمترین نکته پایکاری در برابر سایش و همچنین فرسایش ناشی از بخارات احتمالی مواد شیمیایی است ویا همچنین امکان قابلیت اشتعال مصالح ساختمانی در محیط های صنعتی بر حسب طبیعت کاری باید همه اصول و مقررات مربوطه در نظر گرفته شود.

 از نگاه بهربرداری محل ها 

چنانچه در بحث کاربردی در بالا مشاهده شد ، به همراه عملکرد فضا ، تعداد بهره برداری و نحوه بهره برداری و خصایص آن و حتا فرهنگ بومی و خوشایندهای محلی و شخصی در انتخاب مصالح نازک کاری باید در نظر گرفته شود.فضاهای با کاربری همسان اما بهره برداران مختلف ، به لحاظ تعداد و همچنین خصوصیات بومی ، باید از منظر نوع مصالح انتخابی برای نازک کاری متفاوت باشند.جمعیت بیشتر ، مصالح مقاوم تر را نیاز دارد ، به عنوان مثال طراحی فضای آموزشی برای معلولان قطعن از این نگاه نیز با یک مجموعه آموزشی عادی متفاوت است. 

از نگاه صرفه اقتصادی

قیمت تمام شده هر پروژه برای همه کارفرمایان از اهمیت بالایی برخوردار است . تهیه ، حمل و نصب یک مصالح نازک کاری را هزینه اولیه ، هزینه های ناشی از نگهداری را هزینه ثانویه و حداکثر زمان قابل استفاده بودن یک مصالح را عمر مفید آن می خوانیم. برای کاهش قیمت تمام شدن نازک کاری نباید تنها هزینه های اولیه را در نظر داشت بلکه باید هزینه های ثانویه و همچنین عمر آن را نیز از جمله مسایل مهم صرفه اقتصادی طرح قرار داد ، چون انتخاب اولیه اگرچه ممکن است با هدف صرفه اقتصادی ساختمان انجام شود ولی به سرعت هزینه های فزاینده تعمیرات و نگهداری را افزایش می دهد.همین موضوع  لزوم انتخاب بهتر و بهینه و دوراندیشانه را طلب می کند.معمولا ساختار انتخاب شده باید به گونه ای باشد که تغییرات را در آینده ممکن سازد. 

از نگاه زمان اجرا

انتخاب مصالح نازک کاری باید با مد نظرقرار دادن سرعت مورد درخواست برای تکمیل ساختمان مطابقت داشته باشد. برای مثال رنگ آمیزی جز عملیات تعویق کننده اجرایی است ، رنگ تازه گرد و غبار اطراف را بخود جذب می کند.در نتیجه موجب متوقف نمودن سایر کارهای ساختمانی خواهد شد. کف سازی نیز عبور و مرور را در ساختمان در دست اجرا با مشکل روبرو می سازد. برای حل این مساله انتخاب قطعات پیش ساخته آماده نصب و یا مصالحی که بلافاصله پس از اجرا آماده بهره برداری هستند در ایجاد سرعت در اجرای ساختمان بی تاثیر نیست. 

از نگاه نگهداری و تعمیرات

شوربختانه نگهداری و تعمیرات در کشور بسیار نادیده گرفته می شود .به همین روی لازم است که نگهداری و تعمیرات نیز دارای الویت بالاتری باشد و با این نگاه در انتخاب مصالح نازک کاری اهتمام بیشتری را به خرج داد.ایجاد سقف های کاذب متحرک و قابل بازشو این امکان که برای عبور تاسیسات مکانیکی و برقی از زیر سقف ها استفاده نمود را می دهد و همچنین نگهداری و تعمیرات نیز با سادگی و دقت بیشتری صورت می گیرد . استفاده از مصالح قابل تعویض برای نازک کاری توانایی بهتری را برای نگهداری و تعمیرات ایجا می کند که این موضوع کاهش هزینه بلند مدت برای نگهداری و تعمیرات در زمان بهره برداری را باعث می گردد.

تهران ، خیابان مفتح ، کوچه دوم ، پلاک 6 ، طبقه 2

تلفن: 09122040334

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت ایران دستیار می باشد..

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت توسط وب 24