09011861581
امروز جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸
جدیدترین محصولات
دسترسی سریع به قیمت ها

برندهای گروه

شاهین بناب
مجتمع فولاد شاهرود
فولاد ناب تبریز
فولاد آریا ذوب
بردسیر کرمان
مجتمع فولاد خراسان
سرمد ابرکوه
فولاد کاویان
نورد گلستان
پرشین فولاد آریا
ذوب آهن اردبیل
نورد آریان فولاد
هیربد
البرز غرب
خرمدشت تاکستان
فولاد گیلان
فولاد پرند
سپهر ایرانیان
فولاد ایوان
کیان کاشان
نورد فولاد تهران
فولاد بافق
جهان فولاد سیرجان
فولاد سبا
فولاد کوهپایه
فولاد قزوین
نورد نوین ابهر
آناهیتا
نیک صدرای توس
پارس آرمان
روهینا جنوب دزفول
شمس سپهر
فولاد کویر کاشان
پروفیل فولادی اصفهان
فولاد علویجه
گروه صنعتی درپاد تبریز
قائم رازی
صدر فولاد
صبا فولاد منظومه
فولاد امیرکبیر خزر
فولاد مبارکه اصفهان
نیکان پروفیل
گروه صنعتی فولاد یزد
فولاد کرمانشاه
فولاد خرم آباد
آلیاژی ایران
کالوپ
ارگ تبریز
ایزدخواست جنوب
صبا فولاد زاگرس شهركرد
نورد کوثر
سپاهان اصفهان
نورد گرم سمنان
فایکو
آذر چلیک تبریز
سیادن ابهر
نورد شیراز
معراج کردکوی
اکسین خوزستان
ظفر بناب
نورد کرمان
آذربایجان (میانه)
سیرجان حدید جنوب
کاوه اروند
الماس تاکستان
نورد گیلان
آتیه خلیج فارس
ذوب آهن اصفهان
کاوه تیکمه تاش

آهن آلات

(تمامی قیمتها به تومان می باشند)
میلگرد با برند ذوب آهن اصفهان مدل  20 آجدار A3
قیمت از 4,930 تومان
قیمت تا 4,930 تومان
میلگرد با برند ذوب آهن اصفهان مدل  28 آجدار A3
قیمت از 4,930 تومان
قیمت تا 4,930 تومان
میلگرد با برند فولاد کویر کاشان مدل  14 آجدار A3
قیمت از 4,930 تومان
قیمت تا 4,930 تومان
میلگرد با برند فولاد کویر کاشان مدل  22 آجدار A3
قیمت از 4,930 تومان
قیمت تا 4,930 تومان
میلگرد با برند فولاد کویر کاشان مدل  25 آجدار A3
قیمت از 4,930 تومان
قیمت تا 4,930 تومان
میلگرد با برند فولاد کویر کاشان مدل  28 آجدار A3
قیمت از 4,930 تومان
قیمت تا 4,930 تومان
میلگرد با برند فولاد کویر کاشان مدل  32 آجدار A3
قیمت از 4,930 تومان
قیمت تا 4,930 تومان
میلگرد با برند مجتمع فولاد شاهرود مدل 10 آجدار A3
قیمت از 4,810 تومان
قیمت تا 4,810 تومان
میلگرد با برند مجتمع فولاد شاهرود مدل 12 آجدار A3
قیمت از 4,710 تومان
قیمت تا 4,710 تومان
میلگرد با برند مجتمع فولاد شاهرود مدل 14 آجدار A3
قیمت از 4,610 تومان
قیمت تا 4,610 تومان
میلگرد با برند مجتمع فولاد شاهرود مدل 16 آجدار A3
قیمت از 4,610 تومان
قیمت تا 4,610 تومان
میلگرد با برند مجتمع فولاد شاهرود مدل 18 آجدار A3
قیمت از 4,610 تومان
قیمت تا 4,610 تومان
میلگرد با برند مجتمع فولاد شاهرود مدل 20 آجدار A3
قیمت از 4,610 تومان
قیمت تا 4,610 تومان
میلگرد با برند مجتمع فولاد شاهرود مدل 22 آجدار A3
قیمت از 4,610 تومان
قیمت تا 4,610 تومان
میلگرد با برند مجتمع فولاد شاهرود مدل 25 آجدار A3
قیمت از 4,610 تومان
قیمت تا 4,610 تومان
میلگرد با برند مجتمع فولاد شاهرود مدل 32 آجدار A3
قیمت از 4,710 تومان
قیمت تا 4,710 تومان
میلگرد با برند آذربایجان (میانه) مدل 14 آجدار A3
قیمت از 5,000 تومان
قیمت تا 5,000 تومان
میلگرد با برند آذربایجان (میانه) مدل 18 آجدار A3
قیمت از 5,050 تومان
قیمت تا 5,050 تومان
میلگرد با برند آذربایجان (میانه) مدل 20 آجدار A3
قیمت از 5,050 تومان
قیمت تا 5,050 تومان
میلگرد با برند آذربایجان (میانه) مدل 22 آجدار A3
قیمت از 5,040 تومان
قیمت تا 5,040 تومان
میلگرد با برند آذربایجان (میانه) مدل 25 آجدار A3
قیمت از 5,040 تومان
قیمت تا 5,040 تومان
میلگرد با برند آذربایجان (میانه) مدل 28 آجدار A3
قیمت از 5,020 تومان
قیمت تا 5,020 تومان
میلگرد با برند آذربایجان (میانه) مدل 32 آجدار A3
قیمت از 5,020 تومان
قیمت تا 5,020 تومان
میلگرد با برند آناهیتا مدل 8 آجدار A2
قیمت از 4,850 تومان
قیمت تا 4,850 تومان
میلگرد با برند آناهیتا مدل 10 آجدار A2
قیمت از 4,800 تومان
قیمت تا 4,800 تومان
میلگرد با برند آناهیتا مدل 12 آجدار A3
قیمت از 4,750 تومان
قیمت تا 4,750 تومان
میلگرد با برند آناهیتا مدل 14 آجدار A3
قیمت از 4,750 تومان
قیمت تا 4,750 تومان
میلگرد با برند آناهیتا مدل 18 آجدار A3
قیمت از 4,750 تومان
قیمت تا 4,750 تومان
میلگرد با برند آناهیتا مدل 22 آجدار A3
قیمت از 4,750 تومان
قیمت تا 4,750 تومان
میلگرد با برند آناهیتا مدل 25 آجدار A3
قیمت از 4,750 تومان
قیمت تا 4,750 تومان
میلگرد با برند آناهیتا مدل 28 آجدار A3
قیمت از 4,750 تومان
قیمت تا 4,750 تومان
میلگرد با برند آناهیتا مدل 32 آجدار A3
قیمت از 4,750 تومان
قیمت تا 4,750 تومان
میلگرد با برند فولاد قزوین مدل 10 آجدار A2
قیمت از 4,910 تومان
قیمت تا 4,910 تومان
میلگرد با برند فولاد قزوین مدل 12 آجدار A2
قیمت از 4,910 تومان
قیمت تا 4,910 تومان
میلگرد با برند آلیاژی ایران مدل 12 آجدار A3
قیمت از 5,000 تومان
قیمت تا 5,000 تومان
میلگرد با برند آلیاژی ایران مدل 14 آجدار A3
قیمت از 5,000 تومان
قیمت تا 5,000 تومان
میلگرد با برند آلیاژی ایران مدل 16 آجدار A3
قیمت از 5,000 تومان
قیمت تا 5,000 تومان
میلگرد با برند آلیاژی ایران مدل 18 آجدار A3
قیمت از 5,000 تومان
قیمت تا 5,000 تومان
میلگرد با برند آلیاژی ایران مدل 20 آجدار A3
قیمت از 5,050 تومان
قیمت تا 5,050 تومان
میلگرد با برند آلیاژی ایران مدل 22 آجدار A3
قیمت از 5,050 تومان
قیمت تا 5,050 تومان
میلگرد با برند آلیاژی ایران مدل 25 آجدار A3
قیمت از 5,050 تومان
قیمت تا 5,050 تومان
میلگرد با برند آلیاژی ایران مدل 28 آجدار A3
قیمت از 5,050 تومان
قیمت تا 5,050 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 10 آجدار A2
قیمت از 4,750 تومان
قیمت تا 4,750 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 12 آجدار A2
قیمت از 4,710 تومان
قیمت تا 4,710 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 14 آجدار A3
قیمت از 4,700 تومان
قیمت تا 4,700 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 16 آجدار A3
قیمت از 4,700 تومان
قیمت تا 4,700 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 18 آجدار A3
قیمت از 4,700 تومان
قیمت تا 4,700 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 20 آجدار A3
قیمت از 4,700 تومان
قیمت تا 4,700 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 22 آجدار A3
قیمت از 4,700 تومان
قیمت تا 4,700 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 25 آجدار A3
قیمت از 4,700 تومان
قیمت تا 4,700 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 28 آجدار A3
قیمت از 4,930 تومان
قیمت تا 4,930 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 32 آجدار A3
قیمت از 4,930 تومان
قیمت تا 4,930 تومان
میلگرد با برند ارگ تبریز مدل 12 آجدار A3
قیمت از 5,100 تومان
قیمت تا 5,100 تومان
میلگرد با برند ارگ تبریز مدل 14 آجدار A3
قیمت از 5,100 تومان
قیمت تا 5,100 تومان
میلگرد با برند ارگ تبریز مدل 16 آجدار A3
قیمت از 5,100 تومان
قیمت تا 5,100 تومان
میلگرد با برند ارگ تبریز مدل 18 آجدار A3
قیمت از 5,100 تومان
قیمت تا 5,100 تومان
میلگرد با برند ارگ تبریز مدل 20 آجدار A3
قیمت از 5,100 تومان
قیمت تا 5,100 تومان
میلگرد با برند ارگ تبریز مدل 22 آجدار A3
قیمت از 5,100 تومان
قیمت تا 5,100 تومان
میلگرد با برند ارگ تبریز مدل 25 آجدار A3
قیمت از 5,100 تومان
قیمت تا 5,100 تومان
میلگرد با برند ظفر بناب مدل 8 آجدار A2
قیمت از 4,710 تومان
قیمت تا 4,710 تومان

درباره این دسته بندی

تهران ، خیابان مفتح ، کوچه دوم ، پلاک 6 ، طبقه 2

تلفن: 09011861581

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت ایران دستیار می باشد..

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت توسط وب 24