09011861581
امروز پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸
جدیدترین محصولات
دسترسی سریع به قیمت ها

برندهای گروه

گروه صنعتی فولاد یزد
پارس آرمان
نیک صدرای توس
کالوپ
فولاد کوهپایه
مجتمع فولاد شاهرود
ایزدخواست جنوب
فولاد گیلان
روهینا جنوب دزفول
هیربد
فولاد علویجه
ذوب آهن اردبیل
شاهین بناب
نورد نوین ابهر
نورد گلستان
سپاهان اصفهان
آذر چلیک تبریز
فولاد امیرکبیر خزر
نورد گرم سمنان
ظفر بناب
آذربایجان (میانه)
نورد آریان فولاد
فولاد آریا ذوب
کیان کاشان
سیادن ابهر
سرمد ابرکوه
اکسین خوزستان
فولاد ناب تبریز
فولاد خرم آباد
مجتمع فولاد خراسان
فایکو
فولاد سبا
گروه صنعتی درپاد تبریز
فولاد کرمانشاه
فولاد ایوان
آلیاژی ایران
قائم رازی
کاوه اروند
فولاد کویر کاشان
پروفیل فولادی اصفهان
الماس تاکستان
البرز غرب
صبا فولاد منظومه
نیکان پروفیل
فولاد پرند
کاوه تیکمه تاش
بردسیر کرمان
فولاد قزوین
جهان فولاد سیرجان
نورد شیراز
سپهر ایرانیان
فولاد کاویان
صدر فولاد
نورد کرمان
فولاد مبارکه اصفهان
سیرجان حدید جنوب
پرشین فولاد آریا
معراج کردکوی
آتیه خلیج فارس
نورد کوثر
ارگ تبریز
آناهیتا
نورد گیلان
شمس سپهر
فولاد بافق
ذوب آهن اصفهان
نورد فولاد تهران
خرمدشت تاکستان
صبا فولاد زاگرس شهركرد

آهن آلات

(تمامی قیمتها به تومان می باشند)
تیرآهن با برند ذوب آهن مدل تیرآهن 12
قیمت از 760,000 تومان
قیمت تا 760,000 تومان
تیرآهن با برند ذوب آهن مدل تیرآهن 14
قیمت از 770,000 تومان
قیمت تا 770,000 تومان
تیرآهن با برند ذوب آهن مدل تیرآهن 16
قیمت از 880,000 تومان
قیمت تا 880,000 تومان
تیرآهن با برند ذوب آهن مدل تیرآهن 18
قیمت از 1,040,000 تومان
قیمت تا 1,040,000 تومان
تیرآهن با برند ذوب آهن مدل تیرآهن 20
قیمت از 1,440,000 تومان
قیمت تا 1,440,000 تومان
تیرآهن با برند ذوب آهن مدل تیرآهن 22
قیمت از 1,580,000 تومان
قیمت تا 1,580,000 تومان
تیرآهن با برند ذوب آهن مدل تیرآهن 24
قیمت از 1,800,000 تومان
قیمت تا 1,800,000 تومان
تیرآهن با برند ذوب آهن مدل تیرآهن 27
قیمت از 2,080,000 تومان
قیمت تا 2,080,000 تومان
تیرآهن با برند ذوب آهن مدل تیرآهن 30
قیمت از 3,150,000 تومان
قیمت تا 3,150,000 تومان
میلگرد با برند سیادن ابهر مدل 25 آجدار A3
قیمت از 4,900 تومان
قیمت تا 4,900 تومان
میلگرد با برند سیادن ابهر مدل 22 آجدار A3
قیمت از 4,900 تومان
قیمت تا 4,900 تومان
میلگرد با برند سیادن ابهر مدل 20 آجدار A3
قیمت از 4,900 تومان
قیمت تا 4,900 تومان
میلگرد با برند سیادن ابهر مدل 18 آجدار A3
قیمت از 4,900 تومان
قیمت تا 4,900 تومان
میلگرد با برند سیادن ابهر مدل 16 آجدار A3
قیمت از 4,900 تومان
قیمت تا 4,900 تومان
میلگرد با برند سیادن ابهر مدل 14 آجدار A3
قیمت از 4,900 تومان
قیمت تا 4,900 تومان
میلگرد با برند سیادن ابهر مدل 12 آجدار A3
قیمت از 5,000 تومان
قیمت تا 5,000 تومان
میلگرد با برند سیادن ابهر مدل 10 آجدار A3
قیمت از 5,000 تومان
قیمت تا 5,000 تومان
میلگرد با برند سیادن ابهر مدل 12 آجدار A2
قیمت از 4,900 تومان
قیمت تا 4,900 تومان
میلگرد با برند سیادن ابهر مدل 10 آجدار A2
قیمت از 4,900 تومان
قیمت تا 4,900 تومان
میلگرد با برند سیادن ابهر مدل 8 آجدار A2
قیمت از 5,000 تومان
قیمت تا 5,000 تومان
میلگرد با برند فولاد بافق مدل 32 آجدار A3
قیمت از 4,800 تومان
قیمت تا 4,800 تومان
میلگرد با برند فولاد بافق مدل 20 آجدار A3
قیمت از 4,800 تومان
قیمت تا 4,800 تومان
میلگرد با برند فولاد بافق مدل 16 آجدار A3
قیمت از 4,800 تومان
قیمت تا 4,800 تومان
میلگرد با برند ذوب آهن اصفهان مدل  20 آجدار A3
قیمت از 4,880 تومان
قیمت تا 4,880 تومان
میلگرد با برند ذوب آهن اصفهان مدل  28 آجدار A3
قیمت از 4,880 تومان
قیمت تا 4,880 تومان
میلگرد با برند سرمد ابرکوه مدل 20 آجدار A3
قیمت از 4,820 تومان
قیمت تا 4,820 تومان
میلگرد با برند فولاد ایوان مدل 20 آجدار A3
قیمت از 4,760 تومان
قیمت تا 4,760 تومان
میلگرد با برند فولاد کویر کاشان مدل  22 آجدار A3
قیمت از 4,850 تومان
قیمت تا 4,850 تومان
میلگرد با برند فولاد کویر کاشان مدل  14 آجدار A3
قیمت از 4,850 تومان
قیمت تا 4,850 تومان
میلگرد با برند فولاد کویر کاشان مدل  25 آجدار A3
قیمت از 4,850 تومان
قیمت تا 4,850 تومان
میلگرد با برند فولاد کویر کاشان مدل  28 آجدار A3
قیمت از 4,850 تومان
قیمت تا 4,850 تومان
میلگرد با برند فولاد کویر کاشان مدل  32 آجدار A3
قیمت از 4,850 تومان
قیمت تا 4,850 تومان
میلگرد با برند خرمدشت تاکستان مدل 10 آجدار A2
قیمت از 4,830 تومان
قیمت تا 4,830 تومان
میلگرد با برند خرمدشت تاکستان مدل 10 آجدار A3
قیمت از 4,830 تومان
قیمت تا 4,830 تومان
میلگرد با برند خرمدشت تاکستان مدل 12 آجدار A2
قیمت از 4,830 تومان
قیمت تا 4,830 تومان
میلگرد با برند خرمدشت تاکستان مدل 12 آجدار A3
قیمت از 4,830 تومان
قیمت تا 4,830 تومان
میلگرد با برند فولاد قزوین مدل 10 آجدار A2
قیمت از 4,830 تومان
قیمت تا 4,830 تومان
میلگرد با برند فولاد قزوین مدل 12 آجدار A2
قیمت از 4,830 تومان
قیمت تا 4,830 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 10 آجدار A2
قیمت از 5,030 تومان
قیمت تا 5,030 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 12 آجدار A2
قیمت از 4,930 تومان
قیمت تا 4,930 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 14 آجدار A3
قیمت از 4,830 تومان
قیمت تا 4,830 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 16 آجدار A3
قیمت از 4,830 تومان
قیمت تا 4,830 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 18 آجدار A3
قیمت از 4,830 تومان
قیمت تا 4,830 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 20 آجدار A3
قیمت از 4,830 تومان
قیمت تا 4,830 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 22 آجدار A3
قیمت از 4,830 تومان
قیمت تا 4,830 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 25 آجدار A3
قیمت از 4,830 تومان
قیمت تا 4,830 تومان
ناودانی با برند فولاد ناب تبریز مدل ناودانی 8
قیمت از 5,020 تومان
قیمت تا 5,020 تومان
ناودانی با برند فولاد ناب تبریز مدل ناودانی 10
قیمت از 5,020 تومان
قیمت تا 5,020 تومان
ناودانی با برند فولاد ناب تبریز مدل ناودانی 10 بلند
قیمت از 5,020 تومان
قیمت تا 5,020 تومان
ناودانی با برند فولاد ناب تبریز مدل ناودانی 12
قیمت از 5,020 تومان
قیمت تا 5,020 تومان
ناودانی با برند فولاد ناب تبریز مدل ناودانی 12 بلند
قیمت از 5,020 تومان
قیمت تا 5,020 تومان
ناودانی با برند فولاد ناب تبریز مدل ناودانی 14
قیمت از 5,020 تومان
قیمت تا 5,020 تومان
ناودانی با برند فولاد ناب تبریز مدل ناودانی 14 بلند
قیمت از 5,020 تومان
قیمت تا 5,020 تومان
ناودانی با برند فولاد ناب تبریز مدل ناودانی 16 بلند
قیمت از 5,020 تومان
قیمت تا 5,020 تومان
ناودانی با برند فولاد ناب تبریز مدل ناودانی 16
قیمت از 5,020 تومان
قیمت تا 5,020 تومان
نبشی با برند فولاد ناب تبریز مدل نبشی 3*30*30
قیمت از 5,120 تومان
قیمت تا 5,120 تومان
نبشی فولاد ناب تبریز – نبشی 3*40*40
قیمت از 5,050 تومان
قیمت تا 5,050 تومان
نبشی با برند فولاد ناب تبریز مدل نبشی 4*40*40
قیمت از 5,030 تومان
قیمت تا 5,030 تومان
نبشی با برند فولاد ناب تبریز مدل نبشی 3*50*50
قیمت از 5,050 تومان
قیمت تا 5,050 تومان
نبشی با برند فولاد ناب تبریز مدل نبشی 4*50*50
قیمت از 5,030 تومان
قیمت تا 5,030 تومان

درباره این دسته بندی

تهران ، خیابان مفتح ، کوچه دوم ، پلاک 6 ، طبقه 2

تلفن: 09011861581

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت ایران دستیار می باشد..

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت توسط وب 24