09122040334
امروز پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲

برندهای گروه

سیاتل
ویژن
جول
ویتوریا
کرملین
رویال
استیل البرز
آذرخش
آرتا
کن
بهریزان
آجرهای ماندگار سهیل
دکتر وین
آریانا هگمتانه
KERABEN
اخوان
اسپلندور
چینی کرد
پاندورا

نازک کاری و دکوراسیون داخلی

(تمامی قیمتها به تومان می باشند)
سینک ظرفشویی با برند اخوان - توکار کد 159
قیمت از 708,000 تومان
قیمت تا 708,000 تومان
سینک ظرفشویی با برند اخوان - توکار کد 161
قیمت از 389,000 تومان
قیمت تا 389,000 تومان
سینک ظرفشویی با برند اخوان - توکار کد 158
قیمت از 593,000 تومان
قیمت تا 593,000 تومان
سینک ظرفشویی با برند اخوان - توکار کد 332
قیمت از 2,032,000 تومان
قیمت تا 2,032,000 تومان
فر با برند اخوان - کد F34
قیمت از 2,641,000 تومان
قیمت تا 2,641,000 تومان
فر با برند اخوان - کد F35
قیمت از 3,570,000 تومان
قیمت تا 3,570,000 تومان
فر با برند اخوان - کد F33
قیمت از 2,677,000 تومان
قیمت تا 2,677,000 تومان
فر با برند اخوان - کد F22
قیمت از 2,480,000 تومان
قیمت تا 2,480,000 تومان
فر با برند اخوان - کد F32
قیمت از 3,251,000 تومان
قیمت تا 3,251,000 تومان
سرامیک با برند کرابن مدل آرابسکاتو 60*60 سفید
قیمت از 45,000 تومان
قیمت تا 45,000 تومان
سرامیک برند کرابن- مدل آلپینو 33*33 گریس موزاییکی
قیمت از 37,200 تومان
قیمت تا 37,200 تومان
سرامیک برند کرابن - مدل آلتئا 30*30 سفید کرابن تبریز
قیمت از 52,800 تومان
قیمت تا 52,800 تومان
سرامیک برند کرابن مدل آماندا 50*50 کرابن تبریز
قیمت از 35,200 تومان
قیمت تا 35,200 تومان
سرامیک برند کرابن مدل آنتی گوا بژ 50*50 کرابن تبریز
قیمت از 40,000 تومان
قیمت تا 40,000 تومان
هود با برند استیل البرز- مدل مورب SA403
قیمت از 1,285,000 تومان
قیمت تا 1,285,000 تومان
هود با برند استیل البرز- مدل شومینه ای SA-115
قیمت از 700,000 تومان
قیمت تا 700,000 تومان
هود با برند استیل البرز- مدل شومینه ای SA-119
قیمت از 686,000 تومان
قیمت تا 686,000 تومان
هود با برند استیل البرز- مدل افقی SA-201
قیمت از 809,000 تومان
قیمت تا 809,000 تومان
هود با برند استیل البرز- مدل افقی SA-202
قیمت از 810,000 تومان
قیمت تا 810,000 تومان
هود با برند استیل البرز- مدل افقی SA-207
قیمت از 800,000 تومان
قیمت تا 800,000 تومان
هود با برند استیل البرز- مدل مورب SA-402
قیمت از 862,000 تومان
قیمت تا 862,000 تومان
هود با برند استیل البرز- مدل مورب SA-404
قیمت از 1,280,000 تومان
قیمت تا 1,285,000 تومان
هود با برند استیل البرز- مدل مورب SA-405
قیمت از 1,250,000 تومان
قیمت تا 1,250,000 تومان
هود با برند استیل البرز- مدل شومینه ای SA-105
قیمت از 625,000 تومان
قیمت تا 625,000 تومان
هود با برند استیل البرز- مدل شومینه ای SA-106
قیمت از 669,000 تومان
قیمت تا 669,000 تومان
هود با برند استیل البرز- مدل شومینه ای SA-107
قیمت از 628,000 تومان
قیمت تا 628,000 تومان
هود با برند استیل البرز- مدل شومینه ای SA-108
قیمت از 577,000 تومان
قیمت تا 577,000 تومان
هود با برند استیل البرز- مدل شومینه ای SA-117
قیمت از 619,000 تومان
قیمت تا 619,000 تومان
هود با برند استیل البرز- مدل شومینه ای SA-118
قیمت از 627,000 تومان
قیمت تا 627,000 تومان
هود با برند استیل البرز- مدل شومینه ای SA-120
قیمت از 590,000 تومان
قیمت تا 590,000 تومان
هود با برند استیل البرز- مدل شومینه ای SA-101
قیمت از 550,000 تومان
قیمت تا 550,000 تومان
هود با برند استیل البرز- مدل شومینه ای SA-102
قیمت از 564,000 تومان
قیمت تا 564,000 تومان
اجاق گاز توکار با برند استیل البرز - مدل C-5902 سرامیکی
قیمت از 510,000 تومان
قیمت تا 27,226,000 تومان
اجاق گاز توکار با برند استیل البرز - مدل S-5901 توکار استیل
قیمت از 15,802,000 تومان
قیمت تا 15,802,000 تومان
اجاق گاز توکار با برند استیل البرز - مدل S-5902 توکار استیل
قیمت از 15,876,000 تومان
قیمت تا 15,876,000 تومان
اجاق گاز توکار با برند استیل البرز - مدل S-5904 توکار استیل
قیمت از 15,839,000 تومان
قیمت تا 15,839,000 تومان
اجاق گاز توکار با برند استیل البرز - مدل S-5909 توکار استیل
قیمت از 15,756,000 تومان
قیمت تا 15,756,000 تومان
اجاق گاز توکار با برند استیل البرز - مدل G-5904 توکار شیشه ای
قیمت از 15,470,000 تومان
قیمت تا 15,470,000 تومان
اجاق گاز توکار با برند استیل البرز - مدل G-5907 توکار شیشه ای راست
قیمت از 15,470,000 تومان
قیمت تا 15,470,000 تومان
اجاق گاز توکار با برند استیل البرز - مدل G-5907 توکار شیشه ای چپ
قیمت از 15,470,000 تومان
قیمت تا 15,470,000 تومان
اجاق گاز توکار با برند استیل البرز - مدل S-5908 توکار استیل
قیمت از 15,319,000 تومان
قیمت تا 15,319,000 تومان
آجر نسوز نما آذرخش- کد AP42
قیمت از 1,370 تومان
قیمت تا 1,370 تومان
آجر نسوز نما آذرخش- کد AP41
قیمت از 1,460 تومان
قیمت تا 1,460 تومان
آجر نسوز نما آذرخش- کد AP40
قیمت از 1,370 تومان
قیمت تا 1,370 تومان
آجر نسوز نما آذرخش- کد AP44
قیمت از 1,370 تومان
قیمت تا 1,370 تومان
آجر نسوز نما آذرخش- کد AP43
قیمت از 2,140 تومان
قیمت تا 2,140 تومان
آجر نسوز نما آذرخش- کد AP58
قیمت از 3,000 تومان
قیمت تا 3,000 تومان
آجر نسوز نما آذرخش- کد AP56
قیمت از 1,800 تومان
قیمت تا 1,800 تومان
آجر نسوز نما آذرخش- کد AP52
قیمت از 2,590 تومان
قیمت تا 2,590 تومان
آجر نسوز نما آذرخش- کد AP65
قیمت از 3,810 تومان
قیمت تا 3,810 تومان
آجر نسوز نما آذرخش- کد AP61
قیمت از 3,610 تومان
قیمت تا 3,610 تومان
آجر نسوز نما آذرخش- کد AP60
قیمت از 2,100 تومان
قیمت تا 2,100 تومان
آجر نسوز نما آذرخش- کد AP59
قیمت از 2,250 تومان
قیمت تا 2,250 تومان
آجر نسوز نما آذرخش- کد AP70
قیمت از 7,200 تومان
قیمت تا 7,200 تومان
آجر نسوز نما آذرخش- کد AP68
قیمت از 4,760 تومان
قیمت تا 4,760 تومان
آجر نسوز نما آذرخش- کد AP88
قیمت از 2,510 تومان
قیمت تا 2,510 تومان
آجر نسوز نما آذرخش- کد AP86
قیمت از 1,610 تومان
قیمت تا 1,610 تومان
آجر نسوز نما آذرخش- کد AP85
قیمت از 1,460 تومان
قیمت تا 1,460 تومان
آجر نسوز نما آذرخش- کد AP83
قیمت از 1,290 تومان
قیمت تا 1,290 تومان
آجر نسوز نما آذرخش- کد AB11
قیمت از 1,170 تومان
قیمت تا 1,170 تومان

درباره این دسته بندی

 

 نازک کاری و دکوراسیون داخلی ساختمان‌

به عملیاتی که پوشش نهایی که بر روی ساختار سفت کاری ساختمان قرار می‌گیرد و سطحی که در داخل ساختمان برابر دیدگان بیننده قراردارد ، نازک کاری ساختمان (Joinery Building)گفته می‌شود. مصالح نازک کاری آخرین اجزایی هستند که کف‌ها، دیوارها و سقف‌ها را پوشش می‌دهد.

         ‌نازک کاری شامل تمامی عملیات اجرایی به جز سفت کاری بوده و شامل اندودکاری، عایق کاری،  سنگ کاری، کاشی کاری، نقاشی، برق کاری، تاسیسات، نصب در و پنجره و ...است.‌   

جزییات نازک کاری ساختمان

·       طراحی معماری داخلی ساختمان

·       گچ و خاك

·       سفید كاری با گچ

·       تاسیسات مکانیکی

·       تاسیسات برقی

·       عایق کاری

·       اندودکاری

·       کاشی کاری

·       سرامیک کف

·       سقف کاذب

·       درب و پنجره

·       نمای ساختمان

·       سنگ قرنی

·       سنگ کاری

       جزییات دکوراسیون داخلی ساختمان

·       طراحی دکوراسیون داخلی

·       انواع در و پنجره

·       نقاشی ساختمان

·       کاغذ دیواری

·       سنگ آنتیک

·       گچبری

·       نورپردازی (نور مخفی)

·       پارکت و لمینیت

·       دیوار پوش MDF

·       دیوارپوش PVC

·       پارتیشن

·       کابینت

·       شومینه

·       کناف و تایل

نکات عمده در انتخاب مصالح نازک کاری

نکاتی که باید در هنگام انتخاب مصالح نازک کاری در نظر گرفت به شرح زیر است: 

از نگاه کاربردی مصالح  

کاربری ساختمان مشخص می کند که از چه نوع مصالحی با چه درجه اهمیت باید استفاده کرد . برای مثال کف پوش هایی که در راهرو بیمارستان , یک کارگاه صنعتی و یک ساختمان آموزشی یا مهدکودک در نظر گرفته می شود باید به نوع کاربری  , تعداد و چگونگی بهره برداری آن توجه شود.همین طور باید برای دیوار و سقف نیز موارد بالارا در نظر گرفت . بهداشت مورد نیاز برای بیمارستان , استفاده مکرر از مواد شیمیایی و ضد عفونی کننده را ایجاب می نمایدکه از چه نوع کالایی با چه ویژگی های شیمیایی و مقاومتی  بهره جست .این در حالی است که برای یک مهد کودک علاوه بر بهداشتی بودن ، انتخاب لبه های گرد و مصالح نرم تر و فرساینده تر و رنگ های شاد و براق , کف سازی مناسب و بهداشتی که لکه ها و آلودگی ها را به خود جذب ننمایند , فضای آکوستیک ( صدا شناسی) و ایجاد آسایش صوتی با مصالح مناسب استفاده کرد .برای جلوگیری از مصرف مصالحی که شکننده و خطرسازند یا از مواد شیمیایی مضر و مسموم کننده ساخته شده اند باید مطالعه و دقت بیشتری داشت . چنانچه برای یک کارخانه به علت طبیعت کاری آن ،مهمترین نکته پایکاری در برابر سایش و همچنین فرسایش ناشی از بخارات احتمالی مواد شیمیایی است ویا همچنین امکان قابلیت اشتعال مصالح ساختمانی در محیط های صنعتی بر حسب طبیعت کاری باید همه اصول و مقررات مربوطه در نظر گرفته شود.

 از نگاه بهربرداری محل ها 

چنانچه در بحث کاربردی در بالا مشاهده شد ، به همراه عملکرد فضا ، تعداد بهره برداری و نحوه بهره برداری و خصایص آن و حتا فرهنگ بومی و خوشایندهای محلی و شخصی در انتخاب مصالح نازک کاری باید در نظر گرفته شود.فضاهای با کاربری همسان اما بهره برداران مختلف ، به لحاظ تعداد و همچنین خصوصیات بومی ، باید از منظر نوع مصالح انتخابی برای نازک کاری متفاوت باشند.جمعیت بیشتر ، مصالح مقاوم تر را نیاز دارد ، به عنوان مثال طراحی فضای آموزشی برای معلولان قطعن از این نگاه نیز با یک مجموعه آموزشی عادی متفاوت است. 

از نگاه صرفه اقتصادی

قیمت تمام شده هر پروژه برای همه کارفرمایان از اهمیت بالایی برخوردار است . تهیه ، حمل و نصب یک مصالح نازک کاری را هزینه اولیه ، هزینه های ناشی از نگهداری را هزینه ثانویه و حداکثر زمان قابل استفاده بودن یک مصالح را عمر مفید آن می خوانیم. برای کاهش قیمت تمام شدن نازک کاری نباید تنها هزینه های اولیه را در نظر داشت بلکه باید هزینه های ثانویه و همچنین عمر آن را نیز از جمله مسایل مهم صرفه اقتصادی طرح قرار داد ، چون انتخاب اولیه اگرچه ممکن است با هدف صرفه اقتصادی ساختمان انجام شود ولی به سرعت هزینه های فزاینده تعمیرات و نگهداری را افزایش می دهد.همین موضوع  لزوم انتخاب بهتر و بهینه و دوراندیشانه را طلب می کند.معمولا ساختار انتخاب شده باید به گونه ای باشد که تغییرات را در آینده ممکن سازد. 

از نگاه زمان اجرا

انتخاب مصالح نازک کاری باید با مد نظرقرار دادن سرعت مورد درخواست برای تکمیل ساختمان مطابقت داشته باشد. برای مثال رنگ آمیزی جز عملیات تعویق کننده اجرایی است ، رنگ تازه گرد و غبار اطراف را بخود جذب می کند.در نتیجه موجب متوقف نمودن سایر کارهای ساختمانی خواهد شد. کف سازی نیز عبور و مرور را در ساختمان در دست اجرا با مشکل روبرو می سازد. برای حل این مساله انتخاب قطعات پیش ساخته آماده نصب و یا مصالحی که بلافاصله پس از اجرا آماده بهره برداری هستند در ایجاد سرعت در اجرای ساختمان بی تاثیر نیست. 

از نگاه نگهداری و تعمیرات

شوربختانه نگهداری و تعمیرات در کشور بسیار نادیده گرفته می شود .به همین روی لازم است که نگهداری و تعمیرات نیز دارای الویت بالاتری باشد و با این نگاه در انتخاب مصالح نازک کاری اهتمام بیشتری را به خرج داد.ایجاد سقف های کاذب متحرک و قابل بازشو این امکان که برای عبور تاسیسات مکانیکی و برقی از زیر سقف ها استفاده نمود را می دهد و همچنین نگهداری و تعمیرات نیز با سادگی و دقت بیشتری صورت می گیرد . استفاده از مصالح قابل تعویض برای نازک کاری توانایی بهتری را برای نگهداری و تعمیرات ایجا می کند که این موضوع کاهش هزینه بلند مدت برای نگهداری و تعمیرات در زمان بهره برداری را باعث می گردد.

تهران ، خیابان مفتح ، کوچه دوم ، پلاک 6 ، طبقه 2

تلفن: 09122040334

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت ایران دستیار می باشد..

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت توسط وب 24