09122040334
امروز جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰


برندهای گروه

ایران رادیاتور
راسان
ایستکول
LG
انرژی
بوتان
آرین آروین
پارادایس
کلار
KWC
شودر

تاسیسات مکانیکی

(تمامی قیمتها به تومان می باشند)
آبسردکن با برند ایستکول - مدل TM-CS 216
قیمت از 2,485,000 تومان
قیمت تا 2,485,000 تومان
آبسردکن با برند ایستکول - مدل TM-RK 216
قیمت از 2,595,000 تومان
قیمت تا 2,595,000 تومان
دریچه دهش با برند آرین آروین - مدل 40*20 SS
قیمت از 43,927 تومان
قیمت تا 43,927 تومان
دریچه دهش با برند آرین آروین - مدل 40*25 SS
قیمت از 54,936 تومان
قیمت تا 54,936 تومان
دریچه دهش با برند آرین آروین - مدل 45*25 SS
قیمت از 61,803 تومان
قیمت تا 61,803 تومان
دریچه دهش با برند آرین آروین - مدل 45*20 SS
قیمت از 49,486 تومان
قیمت تا 49,486 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 20*20 AD
قیمت از 22,890 تومان
قیمت تا 22,890 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 30*30 AD
قیمت از 37,060 تومان
قیمت تا 37,060 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 40*40 AD
قیمت از 66,926 تومان
قیمت تا 66,926 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 10*10 AD
قیمت از 22,345 تومان
قیمت تا 22,345 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 15*15 AD
قیمت از 22,345 تومان
قیمت تا 22,345 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 25*25 AD
قیمت از 23,217 تومان
قیمت تا 23,217 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 35*35 AD
قیمت از 51,230 تومان
قیمت تا 51,230 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 25*10 AD
قیمت از 22,781 تومان
قیمت تا 22,781 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 35*10 AD
قیمت از 24,852 تومان
قیمت تا 24,852 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 40*10 AD
قیمت از 25,615 تومان
قیمت تا 25,615 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 45*10 AD
قیمت از 26,487 تومان
قیمت تا 26,487 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 50*10 AD
قیمت از 27,250 تومان
قیمت تا 27,250 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 55*10 AD
قیمت از 28,122 تومان
قیمت تا 28,122 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 60*10 AD
قیمت از 28,885 تومان
قیمت تا 28,885 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 65*10 AD
قیمت از 29,757 تومان
قیمت تا 29,757 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 70*10 AD
قیمت از 30,520 تومان
قیمت تا 30,520 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 75*10 AD
قیمت از 31,392 تومان
قیمت تا 31,392 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 80*10 AD
قیمت از 33,463 تومان
قیمت تا 33,463 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 85*10 AD
قیمت از 35,534 تومان
قیمت تا 35,534 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 90*10 AD
قیمت از 37,714 تومان
قیمت تا 37,714 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 95*10 AD
قیمت از 39,785 تومان
قیمت تا 39,785 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 100*10 AD
قیمت از 41,856 تومان
قیمت تا 41,856 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 105*10 AD
قیمت از 43,927 تومان
قیمت تا 43,927 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 110*10 AD
قیمت از 45,998 تومان
قیمت تا 45,998 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 115*10 AD
قیمت از 48,178 تومان
قیمت تا 48,178 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 120*10 AD
قیمت از 50,249 تومان
قیمت تا 50,249 تومان
شیر آشپزخانه با برند کلار - مدل دومنظوره تنسو
قیمت از 720,000 تومان
قیمت تا 720,000 تومان
 شیر آشپزخانه با برند کلار - مدل جزیره سوپرفلت
قیمت از 800,000 تومان
قیمت تا 800,000 تومان
 شیر آشپزخانه با برند کلار - مدل جزیره تنسو
قیمت از 640,000 تومان
قیمت تا 640,000 تومان
 شیر آشپزخانه با برند کلار - مدل دومنظوره فلت
قیمت از 760,000 تومان
قیمت تا 760,000 تومان
شیر آشپزخانه با برند کلار - مدل شاوری آبشار
قیمت از 640,000 تومان
قیمت تا 640,000 تومان
شیر آشپزخانه با برند کلار - مدل دومنظوره برمودا
قیمت از 500,000 تومان
قیمت تا 500,000 تومان
شیر آشپزخانه با برند کلار - مدل سوپرفلت
قیمت از 660,000 تومان
قیمت تا 660,000 تومان
شیر آشپزخانه با برند کلار - مدل دومنظوره امریکن
قیمت از 480,000 تومان
قیمت تا 480,000 تومان
شیر آشپزخانه با برند کلار - مدل دو منظوره دریا سفید
قیمت از 500,000 تومان
قیمت تا 500,000 تومان
 شیر آشپزخانه با برند کلار - مدل شاوری تنسو کروم
قیمت از 640,000 تومان
قیمت تا 640,000 تومان
شیر آشپزخانه با برند کلار - مدل  سوپرفلت طلایی
قیمت از 860,000 تومان
قیمت تا 860,000 تومان
شیر آشپزخانه با برند کلار - مدل  برلیان سفید
قیمت از 600,000 تومان
قیمت تا 600,000 تومان
شیر آشپزخانه با برند کلار - مدل برلیان طلایی
قیمت از 780,000 تومان
قیمت تا 780,000 تومان
اسپلیت با برند LG -مدل نکست پلاس 2 (9000)
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
رادیاتور با برند ایران رادیاتور- مدل اکو Eco500
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
رادیاتور با برند ایران رادیاتور –مدل پنل Panel 400*600
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
رادیاتور با برند ایران رادیاتور- مدل ماکسی 500
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
رادیاتور با برند ایران رادیاتور – مدل کال 350
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
شیر آشپزخانه با برند KWC - مدل اینوکس تاپ لاین
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
شیر آشپزخانه با برند KWC - مدل آیو تاپ لاین
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
شیر آشپزخانه با برند KWC - مدل آوا تاپ لاین
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
شیر آشپزخانه با برند KWC-مدل زو چراغ دار
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
شیر آشپزخانه با برند KWC - مدل سین تاپ لاین
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
شیر آشپزخانه با برند KWC-مدل کونوس تاپ لاین
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
شیر آشپزخانه با برند KWC-مدل مریت تاپ لاین
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
شیر آشپزخانه با برند KWC-مدل ورونا تاپ لاین
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
شیر آشپزخانه با برند KWC-مدل دومو پول آت
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
شیر آشپزخانه برند KWC-مدل دومو قوسی پول آت
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان

درباره این دسته بندی

تاسیسات مکانیکی ساختمان به عنوان یکی از ارکان مهم و حیاتی ساختمان درنظر گرفته می شود، به شکلی که چنانچه این سیستم به طور صحیح و اصول فنی طراحی نشده باشد یا نقصی در حین کار در آن پیش بیاید آسایش ساکنین آن ساختمان برهم  خواهد خرد،از این رو محاسبه و انتخاب سیستم  تاسیساتی مناسب نیاز به متخصصین مجرب در این زمینه را دارد.در طراحی تاسیسات علاوه بر دانش مهندسین طراح نظر کارفرما و ساکنین آن ساختمان  و همچنین چگونگی قرار گیری ساختمان آب و هوا و…نیز دارای اهمیت است.

طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان

مواردی که بايد مد نظر طراح سيستم تهويه مطبوع قرار گيرد شامل :

1- شرايط اقليمي پروژه از قبيل دما،رطوبت،باد،تابش آفتاب و

2-موقعیت قرارگیری پروژه و همجواری های آن

3- جنبه مالی پروژه

4-ميزان بار حرارتي داخل ساختمان شامل ساکنين،چراغها و ساير مولدهای حرارت

5-جنبه های فيزيکی فضا يا ساختمان از نظر تطبيق با سيستم تهويه مطبوع و تجهيزات آن

در هر پروژه مراحل مختلفی از شروع پروژه تا انتهای پروژه ( تحویل نهایی ) وجود دارد که این مراحل فاز نامیده میشود و به طور کلی فازبندی طراحی تاسیسات مکانیکی خود به 4 فاز مختلف تقسیم میشود:

مراحل (فاز بندی) طراحی تأسیسات مکانیکی:

1. فاز 1

2. فاز 2

3. فاز 3

4. نقشه های as built( چون ساخت)

طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان

مرحله (فاز) 1 طراحی تأسیسات مکانیکی ساختمان شامل:

1 مطالعه جغرافیای محل پروژه

2 مطالعه شرایط آب و هوایی منطقه از روی جداول مربوطه

3 توضیح انواع سیستم تهویه مطبوع که با شرایط آن محل هماهنگی دارد و معایب و مزایای آن

4 پیشنهاد بهترین سیستم با توجه به شرایط موجود

5 محاسبات تجهیزات مکانیکی

6 مشخص کردن بیشینه دما و کمینه دما در تابستان و زمستان با توجه به جداول مربوطه

نکته:

مرحله (فاز) 1 طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان معمولا برای پروژه های بزرگ و یا دولتی کاربرد دارد که مهندسین طراح آن را به کارفرما ارائه میدهند.

طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان

مرحله (فاز)2  طراحی تأسیسات مکانیکی ساختمان شامل:

1 محاسبات دقیق موارد مختلف ( بار حرارتی، بار برودتی و … )

2 سایز و محل خروجی لوله ها

3 تعیین تجهیزات مورد استفاده در پروژه

4 رسم کامل نقشه ها و ارائه دیتیل های اجرایی

مرحله (فاز) 3 طراحی تأسیسات مکانیکی ساختمان:

این فاز همان شاپ درایینگ (Shop drawing) یا نقشه های کارگاهی است که ممکن است مواردی مثل مسیر لوله کشی یا کانال کشی با توجه به شرایط کارگاهی تغییر کند.

نقشه های چون ساخت (as built)در طراحی تأسیسات مکانیکی ساختمان:

در انتها پس از اجرای کامل تأسیسات، نقشه های چون ساخت(as built)    ارائه می شوند.

مراحلی که در طراحی طی میشود شامل:

1.دفترچه محاسبات

2.نقشه های کامل

3.لوح فشرده یا آلبوم

طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان

دفترچه محاسبات تأسیسات مکانیکی ساختمان:

1.آنالیز ضرایب انتقال حرارت (u factor) بخش های مختلف ساختمان مانند دیوارها ،کف، سقف از روی نقشه های معماری.

2.محاسبات بار سرمایشی و گرمایشی کلیه فضاهایی که می بایست تهویه گردند. (شامل فضای داخلی واحد ها اتاق ها حال پذیرایی آشپزخانه ،لابی ها، دفاتر مدیریت ساختمان، سرایداری ها، سالن های اجتماعات، فضاهای ورزشی، استخر،سونا،جکوزی و … با نرم افزار revit به همراه جدول خلاصه بارها.

3.محاسبات و جداول خلاصه بارهای هر پلان بعد از آن قرار داده شود و جدول نهایی بارهای محاسبه شده ملک روی کلیه نقشه ها، در اولین صفحه قرار گیرد.

4.محاسبات منابع آب مصرفی و آب اطفاء حریق.

5.محاسبات اندازه لوله های آب مصرفی بر اساس حداکثر مصرف لحظه ای آب (S.F.U)

6.محاسبات آب گرم مصرفی بر اساس حداکثر مصرف آب گرم (G P H) متناسب با میزان استاندارد موجود در کشور.

طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان

7.محاسبه لوله کشی فاضلاب و هواکش فاضلاب (ونت) بر اساس مبحث 16 مقررات ملی.

8.محاسبات انتخاب کلیه دستگاهها از قبیل دستگاههای گرم کننده و سرد کننده، تهویه، پمپ ها، اطفاء حریق، آبرسانی و … با متعلقات مربوطه.

9.محاسبات کامل تأسیسات جنبی نظیر استخر، سونا و جکوزی.

10.توضیح مختصر فرمول ها و اعداد و مراجع استفاده شده.

طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان

نقشه های کامل تأسیسات مکانیکی ساختمان:

1- فهرست نقشه ها

2- جدول علائم

3- پلان موقعیت ملک شامل معابر و ملک های مجاور

4- توضیحات فنی سیستم های مختلف به همراه پیشنهاد جنس مصرفی، طریقه تست و ضد عفونی کردن لوله های آب مصرفی و

5- ترسیم جزئیات اجرایی

6- نقشه فاضلاب و آب باران

7- نقشه آب مصرفی و اطفاء حریق

8- نقشه های سیستم گرمایش

9- نقشه های سیستم سرمایش

10- نقشه های سیستم تهویه

11- رایزرها

12- پلان جانمایی داکت های تأسیساتی

13- فلودیاگرام موتورخانه

14- جدول مشخصات کلیه دستگاههای انتخاب شده و جانمایی و تعداد آنها

طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان

لوح فشرده (CD) تأسیسات مکانیکی:

1- فایل محاسبات نرم افزار Carrier

2- فایل نقشه های تأسیسات مکانیکی

3- فایل نقشه های تأسیسات برقی

4- فایل نقشه های سازه

5- فایل نقشه های معماری

همچنین معمولا یک آلبوم از همه این نقشه ها تهیه میشود و در اختیار کارفرما قرار داده میشود.

بخش هایی که در تاسیسات مکانیکی یک ساختمان طراحی و محاسبه می گردند شامل موارد زیر است:

محاسبه بار سرمایش و گرمایش مورد نیاز ساختمان

انتخاب سیستم سرمایش و گرمایش

محاسبه آب گرم مصرفی مورد نیاز

محاسبه منبع ذخیره آب

محاسبه سیستم اطفاء حریق

محاسبه سیستم کانال کشی و لوله کشی دستگاهها

محاسبه و انتخاب تجهیزات موتورخانه

بنابراین فراگیری و شناخت علم تأسیسات مکانیکی ساختمان برای کلیه دست‌ اندرکاران تأسیسات ساختمانی یکی از مباحث مهم و ضروری به حساب می‌آید.

تأسیسات مکانیکی ساختمان شامل  موارد زیر می شود :

تأسیسات گازرسانی

تأسیسات گرمایشی

تأسیسات سرمایشی

تأسیسات بهداشتی (آب و فاضلاب)

تأسیسات استخر (استخر، جکوزی، سونا)

تأسیسات تهویه مطبوع

تأسیسات آتش‌نشانی ( اطفا حریق)

اجرا و طراحی فواره و آبنما،

تأسیسات گازهای طبی

سیستم‌های بخار

مهارت و دانش مورد نیاز

فعالان بخش تاسیسات مکانیکی باید به مهارت و تخصص های زیر اشراف داشته باشند:

توانایی کار بر طبق نقشه‌ها و طرح‌های فنی موجود

مهارت‌های فنی و عملی خوب

رویکرد دقیق و منظم در کار

توانایی جسمانی مناسب

آگاهی از مسایل ایمنی و دستورالعمل‌های قانونی

توانایی کار فردی و تیمی

مهارت‌های ارتباطی مناسب

تهران ، خیابان مفتح ، کوچه دوم ، پلاک 6 ، طبقه 2

تلفن: 09122040334

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت ایران دستیار می باشد..

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت توسط وب 24