09122040334
امروز شنبه ۱۱ آذر۱۴۰۲


برندهای گروه

پارادایس
بوتان
ایستکول
شودر
آرین آروین
KWC
انرژی
راسان
ایران رادیاتور
کلار
LG

تاسیسات مکانیکی

(تمامی قیمتها به تومان می باشند)
اسپلیت با برند LG -مدل نکست پلاس 2 (9000)
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
رادیاتور با برند ایران رادیاتور- مدل اکو Eco500
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
رادیاتور با برند ایران رادیاتور –مدل پنل Panel 400*600
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
رادیاتور با برند ایران رادیاتور- مدل ماکسی 500
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
رادیاتور با برند ایران رادیاتور – مدل کال 350
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
شیر آشپزخانه با برند KWC - مدل اینوکس تاپ لاین
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
شیر آشپزخانه با برند KWC - مدل آیو تاپ لاین
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
شیر آشپزخانه با برند KWC - مدل آوا تاپ لاین
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
شیر آشپزخانه با برند KWC-مدل زو چراغ دار
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
شیر آشپزخانه با برند KWC - مدل سین تاپ لاین
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
شیر آشپزخانه با برند KWC-مدل کونوس تاپ لاین
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
شیر آشپزخانه با برند KWC-مدل مریت تاپ لاین
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
شیر آشپزخانه با برند KWC-مدل ورونا تاپ لاین
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
شیر آشپزخانه با برند KWC-مدل دومو پول آت
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
شیر آشپزخانه برند KWC-مدل دومو قوسی پول آت
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
شیر آشپزخانه برند KWC-مدل دومو تاپ لاین
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
شیر آشپزخانه برند KWC-مدل ریتا پول آت
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
شیر آشپزخانه برند KWC-مدل ریتا تاپ لاین
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
شیر آشپزخانه برند KWC-مدل ملودا تاپ لاین
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
شیر آشپزخانه برند KWC-مدل مارلینو تاپ لاین
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
شیر آشپزخانه برند KWC-مدل مارلینو پول آت
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
شیر آشپزخانه برند KWC-مدل آرکینو تاپ لاین
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
شیر آشپزخانه برند KWC-مدل آرکینو قوسی پول آت
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
شیر آشپزخانه برند KWC-مدل آرکینو صاف پول آت
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
شیر آشپزخانه برند KWC-مدل اروس تاپ لاین
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
شیر آشپزخانه برند KWC-مدل اروس دیواری
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
شیر  آشپزخانه برند KWC-مدل جت تاپ لاین
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
شیر آشپزخانه KWC - مدل اکسمارت تاپ لاین کروم
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
شیر آشپزخانه برند KWC - مدل اکسمارت پول آت
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
شیر روشویی برند KWC-کواترو
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
رادیاتور با برند ایران رادیاتور –مدل کال 500
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
رادیاتور با برند ایران رادیاتور- مدل کال 600
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
شیر آشپزخانه با برند KWC-اکسمارت تاپ لاین سفید
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
رادیاتور با برند ایران رادیاتور - مدل پنل Panel 400*800
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
رادیاتور با برند ایران رادیاتور -مدل پنل Panel 400*1000
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
رادیاتور با برند ایران رادیاتور -مدل پنل Panel 400*1200
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
رادیاتور با برند ایران رادیاتور -مدل پنل Panel 400*1400
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
رادیاتور با برند ایران رادیاتور –مدل پنل Panel 400*1600
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
رادیاتور با برند ایران رادیاتور –مدل پنل Panel 400*1800
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
رادیاتور با برند ایران رادیاتور –مدل پنل Panel 555*600
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
رادیاتور با برند ایران رادیاتور -مدل پنل Panel 555*600
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
رادیاتور با برند ایران رادیاتور –مدل پنل Panel 555*1000
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
رادیاتور با برند ایران رادیاتور –مدل پنل Panel 555*1200
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
رادیاتور با برند ایران رادیاتور –مدل پنل Panel 555*1400
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
رادیاتور با برند ایران رادیاتور –مدل پنل Panel 555*1600
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
رادیاتور با برند ایران رادیاتور –مدل پنل Panel 555*1800
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
رادیاتور با برند ایران رادیاتور –مدل پنل Panel 600*600
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
رادیاتور با برند ایران رادیاتور –مدل پنل Panel 600*800
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
رادیاتور با برند ایران رادیاتور –مدل پنل Panel 600*1000
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
رادیاتور با برند ایران رادیاتور –مدل پنل Panel 600*1200
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
رادیاتور با برند ایران رادیاتور –مدل پنل Panel 600*1400
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
رادیاتور با برند ایران رادیاتور –مدل پنل Panel 600*1600
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
رادیاتور با برند ایران رادیاتور –مدل پنل Panel 600*1800
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
اسپلیت با برند LG -مدل نکست پلاس 2 (27000)
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
اسپلیت با برند LG -مدل نکست پلاس 2 (18000)
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
اسپلیت با برند LG -مدل نکست پلاس 2 (12000)
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
اسپلیت با برند LG -مدل دیواری Next Titan 24000
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
اسپلیت با برند LG -مدل دیواری Next Titan 18000
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
اسپلیت با برند LG -مدل دیواری Next Titan 12000
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان
اسپلیت با برند LG -مدل دیواری Next Titan 9000
قیمت از 000 تومان
قیمت تا 000 تومان

درباره این دسته بندی

 

تاسیسات مکانیکی ساختمان به عنوان یکی از ارکان مهم و حیاتی ساختمان درنظر گرفته می شود، به شکلی که چنانچه این سیستم به طور صحیح و اصول فنی طراحی نشده باشد یا نقصی در حین کار در آن پیش بیاید آسایش ساکنین آن ساختمان برهم  خواهد خرد،از این رو محاسبه و انتخاب سیستم  تاسیساتی مناسب نیاز به متخصصین مجرب در این زمینه را دارد.در طراحی تاسیسات علاوه بر دانش مهندسین طراح نظر کارفرما و ساکنین آن ساختمان  و همچنین چگونگی قرار گیری ساختمان آب و هوا و…نیز دارای اهمیت است.

طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان

مواردی که بايد مد نظر طراح سيستم تهويه مطبوع قرار گيرد شامل :

1- شرايط اقليمي پروژه از قبيل دما،رطوبت،باد،تابش آفتاب و

2-موقعیت قرارگیری پروژه و همجواری های آن

3- جنبه مالی پروژه

4-ميزان بار حرارتي داخل ساختمان شامل ساکنين،چراغها و ساير مولدهای حرارت

5-جنبه های فيزيکی فضا يا ساختمان از نظر تطبيق با سيستم تهويه مطبوع و تجهيزات آن

در هر پروژه مراحل مختلفی از شروع پروژه تا انتهای پروژه ( تحویل نهایی ) وجود دارد که این مراحل فاز نامیده میشود و به طور کلی فازبندی طراحی تاسیسات مکانیکی خود به 4 فاز مختلف تقسیم میشود:

مراحل (فاز بندی) طراحی تأسیسات مکانیکی:

1. فاز 1

2. فاز 2

3. فاز 3

4. نقشه های as built( چون ساخت)

طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان

مرحله (فاز) 1 طراحی تأسیسات مکانیکی ساختمان شامل:

1 مطالعه جغرافیای محل پروژه

2 مطالعه شرایط آب و هوایی منطقه از روی جداول مربوطه

3 توضیح انواع سیستم تهویه مطبوع که با شرایط آن محل هماهنگی دارد و معایب و مزایای آن

4 پیشنهاد بهترین سیستم با توجه به شرایط موجود

5 محاسبات تجهیزات مکانیکی

6 مشخص کردن بیشینه دما و کمینه دما در تابستان و زمستان با توجه به جداول مربوطه

نکته:

مرحله (فاز) 1 طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان معمولا برای پروژه های بزرگ و یا دولتی کاربرد دارد که مهندسین طراح آن را به کارفرما ارائه میدهند.

طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان

مرحله (فاز)2  طراحی تأسیسات مکانیکی ساختمان شامل:

1 محاسبات دقیق موارد مختلف ( بار حرارتی، بار برودتی و … )

2 سایز و محل خروجی لوله ها

3 تعیین تجهیزات مورد استفاده در پروژه

4 رسم کامل نقشه ها و ارائه دیتیل های اجرایی

مرحله (فاز) 3 طراحی تأسیسات مکانیکی ساختمان:

این فاز همان شاپ درایینگ (Shop drawing) یا نقشه های کارگاهی است که ممکن است مواردی مثل مسیر لوله کشی یا کانال کشی با توجه به شرایط کارگاهی تغییر کند.

نقشه های چون ساخت (as built)در طراحی تأسیسات مکانیکی ساختمان:

در انتها پس از اجرای کامل تأسیسات، نقشه های چون ساخت(as built)    ارائه می شوند.

مراحلی که در طراحی طی میشود شامل:

1.دفترچه محاسبات

2.نقشه های کامل

3.لوح فشرده یا آلبوم

طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان

دفترچه محاسبات تأسیسات مکانیکی ساختمان:

1.آنالیز ضرایب انتقال حرارت (u factor) بخش های مختلف ساختمان مانند دیوارها ،کف، سقف از روی نقشه های معماری.

2.محاسبات بار سرمایشی و گرمایشی کلیه فضاهایی که می بایست تهویه گردند. (شامل فضای داخلی واحد ها اتاق ها حال پذیرایی آشپزخانه ،لابی ها، دفاتر مدیریت ساختمان، سرایداری ها، سالن های اجتماعات، فضاهای ورزشی، استخر،سونا،جکوزی و … با نرم افزار revit به همراه جدول خلاصه بارها.

3.محاسبات و جداول خلاصه بارهای هر پلان بعد از آن قرار داده شود و جدول نهایی بارهای محاسبه شده ملک روی کلیه نقشه ها، در اولین صفحه قرار گیرد.

4.محاسبات منابع آب مصرفی و آب اطفاء حریق.

5.محاسبات اندازه لوله های آب مصرفی بر اساس حداکثر مصرف لحظه ای آب (S.F.U)

6.محاسبات آب گرم مصرفی بر اساس حداکثر مصرف آب گرم (G P H) متناسب با میزان استاندارد موجود در کشور.

طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان

7.محاسبه لوله کشی فاضلاب و هواکش فاضلاب (ونت) بر اساس مبحث 16 مقررات ملی.

8.محاسبات انتخاب کلیه دستگاهها از قبیل دستگاههای گرم کننده و سرد کننده، تهویه، پمپ ها، اطفاء حریق، آبرسانی و … با متعلقات مربوطه.

9.محاسبات کامل تأسیسات جنبی نظیر استخر، سونا و جکوزی.

10.توضیح مختصر فرمول ها و اعداد و مراجع استفاده شده.

طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان

نقشه های کامل تأسیسات مکانیکی ساختمان:

1- فهرست نقشه ها

2- جدول علائم

3- پلان موقعیت ملک شامل معابر و ملک های مجاور

4- توضیحات فنی سیستم های مختلف به همراه پیشنهاد جنس مصرفی، طریقه تست و ضد عفونی کردن لوله های آب مصرفی و

5- ترسیم جزئیات اجرایی

6- نقشه فاضلاب و آب باران

7- نقشه آب مصرفی و اطفاء حریق

8- نقشه های سیستم گرمایش

9- نقشه های سیستم سرمایش

10- نقشه های سیستم تهویه

11- رایزرها

12- پلان جانمایی داکت های تأسیساتی

13- فلودیاگرام موتورخانه

14- جدول مشخصات کلیه دستگاههای انتخاب شده و جانمایی و تعداد آنها

طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان

لوح فشرده (CD) تأسیسات مکانیکی:

1- فایل محاسبات نرم افزار Carrier

2- فایل نقشه های تأسیسات مکانیکی

3- فایل نقشه های تأسیسات برقی

4- فایل نقشه های سازه

5- فایل نقشه های معماری

همچنین معمولا یک آلبوم از همه این نقشه ها تهیه میشود و در اختیار کارفرما قرار داده میشود.

بخش هایی که در تاسیسات مکانیکی یک ساختمان طراحی و محاسبه می گردند شامل موارد زیر است:

محاسبه بار سرمایش و گرمایش مورد نیاز ساختمان

انتخاب سیستم سرمایش و گرمایش

محاسبه آب گرم مصرفی مورد نیاز

محاسبه منبع ذخیره آب

محاسبه سیستم اطفاء حریق

محاسبه سیستم کانال کشی و لوله کشی دستگاهها

محاسبه و انتخاب تجهیزات موتورخانه

بنابراین فراگیری و شناخت علم تأسیسات مکانیکی ساختمان برای کلیه دست‌ اندرکاران تأسیسات ساختمانی یکی از مباحث مهم و ضروری به حساب می‌آید.

تأسیسات مکانیکی ساختمان شامل  موارد زیر می شود :

تأسیسات گازرسانی

تأسیسات گرمایشی

تأسیسات سرمایشی

تأسیسات بهداشتی (آب و فاضلاب)

تأسیسات استخر (استخر، جکوزی، سونا)

تأسیسات تهویه مطبوع

تأسیسات آتش‌نشانی ( اطفا حریق)

اجرا و طراحی فواره و آبنما،

تأسیسات گازهای طبی

سیستم‌های بخار

مهارت و دانش مورد نیاز

فعالان بخش تاسیسات مکانیکی باید به مهارت و تخصص های زیر اشراف داشته باشند:

توانایی کار بر طبق نقشه‌ها و طرح‌های فنی موجود

مهارت‌های فنی و عملی خوب

رویکرد دقیق و منظم در کار

توانایی جسمانی مناسب

آگاهی از مسایل ایمنی و دستورالعمل‌های قانونی

توانایی کار فردی و تیمی

مهارت‌های ارتباطی مناسب

 

تهران ، خیابان مفتح ، کوچه دوم ، پلاک 6 ، طبقه 2

تلفن: 09122040334

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت ایران دستیار می باشد..

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت توسط وب 24