09122040334
امروز دوشنبه ۵ مهر ۱۴۰۰


برندهای گروه

KWC
LG
ایستکول
آرین آروین
شودر
پارادایس
راسان
انرژی
ایران رادیاتور
کلار
بوتان

تاسیسات مکانیکی

(تمامی قیمتها به تومان می باشند)
شیر حمام با برند KWC - مدل آوا
قیمت از 1,627,500 تومان
قیمت تا 1,750,000 تومان
شیر حمام با برند KWC - مدل اراتو
قیمت از 1,636,800 تومان
قیمت تا 1,760,000 تومان
شیر حمام با برند KWC - مدل مایا
قیمت از 1,683,300 تومان
قیمت تا 1,810,000 تومان
شیر حمام با برند KWC - مدل کواترو
قیمت از 1,729,800 تومان
قیمت تا 1,860,000 تومان
شیر حمام با برند KWC - مدل زئوس
قیمت از 1,655,400 تومان
قیمت تا 1,780,000 تومان
شیر حمام با برند KWC - مدل زو
قیمت از 1,655,400 تومان
قیمت تا 1,780,000 تومان
شیر حمام  با برند KWC - مدل ورونا
قیمت از 1,701,900 تومان
قیمت تا 1,830,000 تومان
شیر حمام  با برند KWC - مدل ریتا
قیمت از 1,515,900 تومان
قیمت تا 1,630,000 تومان
شیر روشویی با برند KWC - مدل هارمونیا هوشمند
قیمت از 3,990,000 تومان
قیمت تا 3,990,000 تومان
شیر روشویی با برند KWC - مدل دومو هوشمند
قیمت از 4,446,000 تومان
قیمت تا 4,446,000 تومان
شیر روشویی با برند KWC - مدل مریت هوشمند
قیمت از 4,227,500 تومان
قیمت تا 4,227,500 تومان
شیر روشویی با برند KWC - مدل آوا توکار هوشمند
قیمت از 4,351,000 تومان
قیمت تا 4,351,000 تومان
شیر روشویی با برند KWC - مدل زئوس هوشمند
قیمت از 4,650,000 تومان
قیمت تا 4,650,000 تومان
شیر روشویی توکار با برند KWC - مدل زو
قیمت از 1,478,700 تومان
قیمت تا 1,478,700 تومان
شیر روشویی توکار با برند KWC - مدل آوا
قیمت از 1,341,500 تومان
قیمت تا 1,341,500 تومان
آبسردکن با برند ایستکول - مدل TM-CS 216
قیمت از 2,485,000 تومان
قیمت تا 2,485,000 تومان
آبسردکن با برند ایستکول - مدل TM-RK 216
قیمت از 2,595,000 تومان
قیمت تا 2,595,000 تومان
دریچه دهش با برند آرین آروین - مدل 40*20 SS
قیمت از 125,350 تومان
قیمت تا 125,350 تومان
دریچه دهش با برند آرین آروین - مدل 40*25 SS
قیمت از 156,960 تومان
قیمت تا 156,960 تومان
دریچه دهش با برند آرین آروین - مدل 45*25 SS
قیمت از 176,580 تومان
قیمت تا 176,580 تومان
دریچه دهش با برند آرین آروین - مدل 45*20 SS
قیمت از 141,700 تومان
قیمت تا 141,700 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 20*20 AD
قیمت از 170,910 تومان
قیمت تا 170,910 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 30*30 AD
قیمت از 176,580 تومان
قیمت تا 176,580 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 40*40 AD
قیمت از 237,620 تومان
قیمت تا 237,620 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 10*10 AD
قیمت از 82,840 تومان
قیمت تا 82,840 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 15*15 AD
قیمت از 88,290 تومان
قیمت تا 88,290 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 25*25 AD
قیمت از 1,046,400 تومان
قیمت تا 1,046,400 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 35*35 AD
قیمت از 182,030 تومان
قیمت تا 182,030 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 25*10 AD
قیمت از 89,380 تومان
قیمت تا 89,380 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 35*10 AD
قیمت از 93,740 تومان
قیمت تا 93,740 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 40*10 AD
قیمت از 95,920 تومان
قیمت تا 95,920 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 45*10 AD
قیمت از 98,100 تومان
قیمت تا 98,100 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 50*10 AD
قیمت از 100,280 تومان
قیمت تا 100,280 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 55*10 AD
قیمت از 102,460 تومان
قیمت تا 102,460 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 60*10 AD
قیمت از 104,640 تومان
قیمت تا 104,640 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 65*10 AD
قیمت از 126,220 تومان
قیمت تا 126,220 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 70*10 AD
قیمت از 109,000 تومان
قیمت تا 109,000 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 75*10 AD
قیمت از 111,180 تومان
قیمت تا 111,180 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 80*10 AD
قیمت از 118,810 تومان
قیمت تا 118,810 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 85*10 AD
قیمت از 126,440 تومان
قیمت تا 126,440 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 90*10 AD
قیمت از 132,980 تومان
قیمت تا 132,980 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 95*10 AD
قیمت از 140,610 تومان
قیمت تا 140,610 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 100*10 AD
قیمت از 148,240 تومان
قیمت تا 148,240 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 105*10 AD
قیمت از 155,870 تومان
قیمت تا 155,870 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 110*10 AD
قیمت از 163,500 تومان
قیمت تا 163,500 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 115*10 AD
قیمت از 170,040 تومان
قیمت تا 170,040 تومان
دریچه بازدید با برند آرین آروین - مدل 120*10 AD
قیمت از 177,670 تومان
قیمت تا 177,670 تومان
شیر آشپزخانه با برند کلار - مدل دومنظوره تنسو
قیمت از 720,000 تومان
قیمت تا 720,000 تومان
 شیر آشپزخانه با برند کلار - مدل جزیره سوپرفلت
قیمت از 800,000 تومان
قیمت تا 800,000 تومان
 شیر آشپزخانه با برند کلار - مدل جزیره تنسو
قیمت از 640,000 تومان
قیمت تا 640,000 تومان
 شیر آشپزخانه با برند کلار - مدل دومنظوره فلت
قیمت از 760,000 تومان
قیمت تا 760,000 تومان
شیر آشپزخانه با برند کلار - مدل شاوری آبشار
قیمت از 640,000 تومان
قیمت تا 640,000 تومان
شیر آشپزخانه با برند کلار - مدل دومنظوره برمودا
قیمت از 500,000 تومان
قیمت تا 500,000 تومان
شیر آشپزخانه با برند کلار - مدل سوپرفلت
قیمت از 660,000 تومان
قیمت تا 660,000 تومان
شیر آشپزخانه با برند کلار - مدل دومنظوره امریکن
قیمت از 480,000 تومان
قیمت تا 480,000 تومان
شیر آشپزخانه با برند کلار - مدل دو منظوره دریا سفید
قیمت از 500,000 تومان
قیمت تا 500,000 تومان
 شیر آشپزخانه با برند کلار - مدل شاوری تنسو کروم
قیمت از 640,000 تومان
قیمت تا 640,000 تومان
شیر آشپزخانه با برند کلار - مدل  سوپرفلت طلایی
قیمت از 860,000 تومان
قیمت تا 860,000 تومان
شیر آشپزخانه با برند کلار - مدل  برلیان سفید
قیمت از 600,000 تومان
قیمت تا 600,000 تومان
شیر آشپزخانه با برند کلار - مدل برلیان طلایی
قیمت از 780,000 تومان
قیمت تا 780,000 تومان

درباره این دسته بندی

 

تاسیسات مکانیکی ساختمان به عنوان یکی از ارکان مهم و حیاتی ساختمان درنظر گرفته می شود، به شکلی که چنانچه این سیستم به طور صحیح و اصول فنی طراحی نشده باشد یا نقصی در حین کار در آن پیش بیاید آسایش ساکنین آن ساختمان برهم  خواهد خرد،از این رو محاسبه و انتخاب سیستم  تاسیساتی مناسب نیاز به متخصصین مجرب در این زمینه را دارد.در طراحی تاسیسات علاوه بر دانش مهندسین طراح نظر کارفرما و ساکنین آن ساختمان  و همچنین چگونگی قرار گیری ساختمان آب و هوا و…نیز دارای اهمیت است.

طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان

مواردی که بايد مد نظر طراح سيستم تهويه مطبوع قرار گيرد شامل :

1- شرايط اقليمي پروژه از قبيل دما،رطوبت،باد،تابش آفتاب و

2-موقعیت قرارگیری پروژه و همجواری های آن

3- جنبه مالی پروژه

4-ميزان بار حرارتي داخل ساختمان شامل ساکنين،چراغها و ساير مولدهای حرارت

5-جنبه های فيزيکی فضا يا ساختمان از نظر تطبيق با سيستم تهويه مطبوع و تجهيزات آن

در هر پروژه مراحل مختلفی از شروع پروژه تا انتهای پروژه ( تحویل نهایی ) وجود دارد که این مراحل فاز نامیده میشود و به طور کلی فازبندی طراحی تاسیسات مکانیکی خود به 4 فاز مختلف تقسیم میشود:

مراحل (فاز بندی) طراحی تأسیسات مکانیکی:

1. فاز 1

2. فاز 2

3. فاز 3

4. نقشه های as built( چون ساخت)

طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان

مرحله (فاز) 1 طراحی تأسیسات مکانیکی ساختمان شامل:

1 مطالعه جغرافیای محل پروژه

2 مطالعه شرایط آب و هوایی منطقه از روی جداول مربوطه

3 توضیح انواع سیستم تهویه مطبوع که با شرایط آن محل هماهنگی دارد و معایب و مزایای آن

4 پیشنهاد بهترین سیستم با توجه به شرایط موجود

5 محاسبات تجهیزات مکانیکی

6 مشخص کردن بیشینه دما و کمینه دما در تابستان و زمستان با توجه به جداول مربوطه

نکته:

مرحله (فاز) 1 طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان معمولا برای پروژه های بزرگ و یا دولتی کاربرد دارد که مهندسین طراح آن را به کارفرما ارائه میدهند.

طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان

مرحله (فاز)2  طراحی تأسیسات مکانیکی ساختمان شامل:

1 محاسبات دقیق موارد مختلف ( بار حرارتی، بار برودتی و … )

2 سایز و محل خروجی لوله ها

3 تعیین تجهیزات مورد استفاده در پروژه

4 رسم کامل نقشه ها و ارائه دیتیل های اجرایی

مرحله (فاز) 3 طراحی تأسیسات مکانیکی ساختمان:

این فاز همان شاپ درایینگ (Shop drawing) یا نقشه های کارگاهی است که ممکن است مواردی مثل مسیر لوله کشی یا کانال کشی با توجه به شرایط کارگاهی تغییر کند.

نقشه های چون ساخت (as built)در طراحی تأسیسات مکانیکی ساختمان:

در انتها پس از اجرای کامل تأسیسات، نقشه های چون ساخت(as built)    ارائه می شوند.

مراحلی که در طراحی طی میشود شامل:

1.دفترچه محاسبات

2.نقشه های کامل

3.لوح فشرده یا آلبوم

طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان

دفترچه محاسبات تأسیسات مکانیکی ساختمان:

1.آنالیز ضرایب انتقال حرارت (u factor) بخش های مختلف ساختمان مانند دیوارها ،کف، سقف از روی نقشه های معماری.

2.محاسبات بار سرمایشی و گرمایشی کلیه فضاهایی که می بایست تهویه گردند. (شامل فضای داخلی واحد ها اتاق ها حال پذیرایی آشپزخانه ،لابی ها، دفاتر مدیریت ساختمان، سرایداری ها، سالن های اجتماعات، فضاهای ورزشی، استخر،سونا،جکوزی و … با نرم افزار revit به همراه جدول خلاصه بارها.

3.محاسبات و جداول خلاصه بارهای هر پلان بعد از آن قرار داده شود و جدول نهایی بارهای محاسبه شده ملک روی کلیه نقشه ها، در اولین صفحه قرار گیرد.

4.محاسبات منابع آب مصرفی و آب اطفاء حریق.

5.محاسبات اندازه لوله های آب مصرفی بر اساس حداکثر مصرف لحظه ای آب (S.F.U)

6.محاسبات آب گرم مصرفی بر اساس حداکثر مصرف آب گرم (G P H) متناسب با میزان استاندارد موجود در کشور.

طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان

7.محاسبه لوله کشی فاضلاب و هواکش فاضلاب (ونت) بر اساس مبحث 16 مقررات ملی.

8.محاسبات انتخاب کلیه دستگاهها از قبیل دستگاههای گرم کننده و سرد کننده، تهویه، پمپ ها، اطفاء حریق، آبرسانی و … با متعلقات مربوطه.

9.محاسبات کامل تأسیسات جنبی نظیر استخر، سونا و جکوزی.

10.توضیح مختصر فرمول ها و اعداد و مراجع استفاده شده.

طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان

نقشه های کامل تأسیسات مکانیکی ساختمان:

1- فهرست نقشه ها

2- جدول علائم

3- پلان موقعیت ملک شامل معابر و ملک های مجاور

4- توضیحات فنی سیستم های مختلف به همراه پیشنهاد جنس مصرفی، طریقه تست و ضد عفونی کردن لوله های آب مصرفی و

5- ترسیم جزئیات اجرایی

6- نقشه فاضلاب و آب باران

7- نقشه آب مصرفی و اطفاء حریق

8- نقشه های سیستم گرمایش

9- نقشه های سیستم سرمایش

10- نقشه های سیستم تهویه

11- رایزرها

12- پلان جانمایی داکت های تأسیساتی

13- فلودیاگرام موتورخانه

14- جدول مشخصات کلیه دستگاههای انتخاب شده و جانمایی و تعداد آنها

طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان

لوح فشرده (CD) تأسیسات مکانیکی:

1- فایل محاسبات نرم افزار Carrier

2- فایل نقشه های تأسیسات مکانیکی

3- فایل نقشه های تأسیسات برقی

4- فایل نقشه های سازه

5- فایل نقشه های معماری

همچنین معمولا یک آلبوم از همه این نقشه ها تهیه میشود و در اختیار کارفرما قرار داده میشود.

بخش هایی که در تاسیسات مکانیکی یک ساختمان طراحی و محاسبه می گردند شامل موارد زیر است:

محاسبه بار سرمایش و گرمایش مورد نیاز ساختمان

انتخاب سیستم سرمایش و گرمایش

محاسبه آب گرم مصرفی مورد نیاز

محاسبه منبع ذخیره آب

محاسبه سیستم اطفاء حریق

محاسبه سیستم کانال کشی و لوله کشی دستگاهها

محاسبه و انتخاب تجهیزات موتورخانه

بنابراین فراگیری و شناخت علم تأسیسات مکانیکی ساختمان برای کلیه دست‌ اندرکاران تأسیسات ساختمانی یکی از مباحث مهم و ضروری به حساب می‌آید.

تأسیسات مکانیکی ساختمان شامل  موارد زیر می شود :

تأسیسات گازرسانی

تأسیسات گرمایشی

تأسیسات سرمایشی

تأسیسات بهداشتی (آب و فاضلاب)

تأسیسات استخر (استخر، جکوزی، سونا)

تأسیسات تهویه مطبوع

تأسیسات آتش‌نشانی ( اطفا حریق)

اجرا و طراحی فواره و آبنما،

تأسیسات گازهای طبی

سیستم‌های بخار

مهارت و دانش مورد نیاز

فعالان بخش تاسیسات مکانیکی باید به مهارت و تخصص های زیر اشراف داشته باشند:

توانایی کار بر طبق نقشه‌ها و طرح‌های فنی موجود

مهارت‌های فنی و عملی خوب

رویکرد دقیق و منظم در کار

توانایی جسمانی مناسب

آگاهی از مسایل ایمنی و دستورالعمل‌های قانونی

توانایی کار فردی و تیمی

مهارت‌های ارتباطی مناسب

 

تهران ، خیابان مفتح ، کوچه دوم ، پلاک 6 ، طبقه 2

تلفن: 09122040334

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت ایران دستیار می باشد..

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت توسط وب 24