09011861581
امروز پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

برندهای گروه

نورد گیلان
ایزدخواست جنوب
سیادن ابهر
فولاد خرم آباد
مجتمع فولاد شاهرود
کالوپ
صبا فولاد منظومه
سیرجان حدید جنوب
آتیه خلیج فارس
روهینا جنوب دزفول
فولاد کرمانشاه
بردسیر کرمان
فولاد پرند
نورد آریان فولاد
صبا فولاد زاگرس شهركرد
کاوه تیکمه تاش
نورد گرم سمنان
پرشین فولاد آریا
فولاد بافق
فایکو
سپهر ایرانیان
الماس تاکستان
فولاد کویر کاشان
آذر چلیک تبریز
پروفیل فولادی اصفهان
ارگ تبریز
فولاد مبارکه اصفهان
فولاد کاویان
فولاد علویجه
فولاد سبا
فولاد قزوین
کیان کاشان
شمس سپهر
جهان فولاد سیرجان
قائم رازی
پارس آرمان
فولاد امیرکبیر خزر
گروه صنعتی فولاد یزد
نورد گلستان
سپاهان اصفهان
گروه صنعتی درپاد تبریز
صدر فولاد
معراج کردکوی
نیک صدرای توس
کاوه اروند
آناهیتا
نورد شیراز
خرمدشت تاکستان
آذربایجان (میانه)
فولاد آریا ذوب
فولاد گیلان
نورد نوین ابهر
سرمد ابرکوه
نورد کوثر
فولاد کوهپایه
مجتمع فولاد خراسان
نورد کرمان
نورد فولاد تهران
ذوب آهن اصفهان
ظفر بناب
شاهین بناب
نیکان پروفیل
فولاد ایوان
اکسین خوزستان
البرز غرب
ذوب آهن اردبیل
آلیاژی ایران
هیربد
فولاد ناب تبریز

سفت کاری و مصالح پایه ساختمان

(تمامی قیمتها به تومان می باشند)
تیرآهن با برند ذوب آهن مدل تیرآهن 12
قیمت از 760,000 تومان
قیمت تا 760,000 تومان
تیرآهن با برند ذوب آهن مدل تیرآهن 14
قیمت از 770,000 تومان
قیمت تا 770,000 تومان
تیرآهن با برند ذوب آهن مدل تیرآهن 16
قیمت از 880,000 تومان
قیمت تا 880,000 تومان
تیرآهن با برند ذوب آهن مدل تیرآهن 18
قیمت از 1,040,000 تومان
قیمت تا 1,040,000 تومان
تیرآهن با برند ذوب آهن مدل تیرآهن 20
قیمت از 1,440,000 تومان
قیمت تا 1,440,000 تومان
تیرآهن با برند ذوب آهن مدل تیرآهن 22
قیمت از 1,580,000 تومان
قیمت تا 1,580,000 تومان
تیرآهن با برند ذوب آهن مدل تیرآهن 24
قیمت از 1,800,000 تومان
قیمت تا 1,800,000 تومان
تیرآهن با برند ذوب آهن مدل تیرآهن 27
قیمت از 2,080,000 تومان
قیمت تا 2,080,000 تومان
تیرآهن با برند ذوب آهن مدل تیرآهن 30
قیمت از 3,150,000 تومان
قیمت تا 3,150,000 تومان
میلگرد با برند سیادن ابهر مدل 25 آجدار A3
قیمت از 4,900 تومان
قیمت تا 4,900 تومان
میلگرد با برند سیادن ابهر مدل 22 آجدار A3
قیمت از 4,900 تومان
قیمت تا 4,900 تومان
میلگرد با برند سیادن ابهر مدل 20 آجدار A3
قیمت از 4,900 تومان
قیمت تا 4,900 تومان
میلگرد با برند سیادن ابهر مدل 18 آجدار A3
قیمت از 4,900 تومان
قیمت تا 4,900 تومان
میلگرد با برند سیادن ابهر مدل 16 آجدار A3
قیمت از 4,900 تومان
قیمت تا 4,900 تومان
میلگرد با برند سیادن ابهر مدل 14 آجدار A3
قیمت از 4,900 تومان
قیمت تا 4,900 تومان
میلگرد با برند سیادن ابهر مدل 12 آجدار A3
قیمت از 5,000 تومان
قیمت تا 5,000 تومان
میلگرد با برند سیادن ابهر مدل 10 آجدار A3
قیمت از 5,000 تومان
قیمت تا 5,000 تومان
میلگرد با برند سیادن ابهر مدل 12 آجدار A2
قیمت از 4,900 تومان
قیمت تا 4,900 تومان
میلگرد با برند سیادن ابهر مدل 10 آجدار A2
قیمت از 4,900 تومان
قیمت تا 4,900 تومان
میلگرد با برند سیادن ابهر مدل 8 آجدار A2
قیمت از 5,000 تومان
قیمت تا 5,000 تومان
میلگرد با برند فولاد بافق مدل 32 آجدار A3
قیمت از 4,800 تومان
قیمت تا 4,800 تومان
میلگرد با برند فولاد بافق مدل 20 آجدار A3
قیمت از 4,800 تومان
قیمت تا 4,800 تومان
میلگرد با برند فولاد بافق مدل 16 آجدار A3
قیمت از 4,800 تومان
قیمت تا 4,800 تومان
میلگرد با برند ذوب آهن اصفهان مدل  20 آجدار A3
قیمت از 4,880 تومان
قیمت تا 4,880 تومان
میلگرد با برند ذوب آهن اصفهان مدل  28 آجدار A3
قیمت از 4,880 تومان
قیمت تا 4,880 تومان
میلگرد با برند سرمد ابرکوه مدل 20 آجدار A3
قیمت از 4,820 تومان
قیمت تا 4,820 تومان
میلگرد با برند فولاد ایوان مدل 20 آجدار A3
قیمت از 4,760 تومان
قیمت تا 4,760 تومان
میلگرد با برند فولاد کویر کاشان مدل  22 آجدار A3
قیمت از 4,850 تومان
قیمت تا 4,850 تومان
میلگرد با برند فولاد کویر کاشان مدل  14 آجدار A3
قیمت از 4,850 تومان
قیمت تا 4,850 تومان
میلگرد با برند فولاد کویر کاشان مدل  25 آجدار A3
قیمت از 4,850 تومان
قیمت تا 4,850 تومان
میلگرد با برند فولاد کویر کاشان مدل  28 آجدار A3
قیمت از 4,850 تومان
قیمت تا 4,850 تومان
میلگرد با برند فولاد کویر کاشان مدل  32 آجدار A3
قیمت از 4,850 تومان
قیمت تا 4,850 تومان
میلگرد با برند خرمدشت تاکستان مدل 10 آجدار A2
قیمت از 4,830 تومان
قیمت تا 4,830 تومان
میلگرد با برند خرمدشت تاکستان مدل 10 آجدار A3
قیمت از 4,830 تومان
قیمت تا 4,830 تومان
میلگرد با برند خرمدشت تاکستان مدل 12 آجدار A2
قیمت از 4,830 تومان
قیمت تا 4,830 تومان
میلگرد با برند خرمدشت تاکستان مدل 12 آجدار A3
قیمت از 4,830 تومان
قیمت تا 4,830 تومان
میلگرد با برند فولاد قزوین مدل 10 آجدار A2
قیمت از 4,830 تومان
قیمت تا 4,830 تومان
میلگرد با برند فولاد قزوین مدل 12 آجدار A2
قیمت از 4,830 تومان
قیمت تا 4,830 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 10 آجدار A2
قیمت از 5,030 تومان
قیمت تا 5,030 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 12 آجدار A2
قیمت از 4,930 تومان
قیمت تا 4,930 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 14 آجدار A3
قیمت از 4,830 تومان
قیمت تا 4,830 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 16 آجدار A3
قیمت از 4,830 تومان
قیمت تا 4,830 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 18 آجدار A3
قیمت از 4,830 تومان
قیمت تا 4,830 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 20 آجدار A3
قیمت از 4,830 تومان
قیمت تا 4,830 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 22 آجدار A3
قیمت از 4,830 تومان
قیمت تا 4,830 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 25 آجدار A3
قیمت از 4,830 تومان
قیمت تا 4,830 تومان
ناودانی با برند فولاد ناب تبریز مدل ناودانی 8
قیمت از 5,020 تومان
قیمت تا 5,020 تومان
ناودانی با برند فولاد ناب تبریز مدل ناودانی 10
قیمت از 5,020 تومان
قیمت تا 5,020 تومان
ناودانی با برند فولاد ناب تبریز مدل ناودانی 10 بلند
قیمت از 5,020 تومان
قیمت تا 5,020 تومان
ناودانی با برند فولاد ناب تبریز مدل ناودانی 12
قیمت از 5,020 تومان
قیمت تا 5,020 تومان
ناودانی با برند فولاد ناب تبریز مدل ناودانی 12 بلند
قیمت از 5,020 تومان
قیمت تا 5,020 تومان
ناودانی با برند فولاد ناب تبریز مدل ناودانی 14
قیمت از 5,020 تومان
قیمت تا 5,020 تومان
ناودانی با برند فولاد ناب تبریز مدل ناودانی 14 بلند
قیمت از 5,020 تومان
قیمت تا 5,020 تومان
ناودانی با برند فولاد ناب تبریز مدل ناودانی 16 بلند
قیمت از 5,020 تومان
قیمت تا 5,020 تومان
ناودانی با برند فولاد ناب تبریز مدل ناودانی 16
قیمت از 5,020 تومان
قیمت تا 5,020 تومان
نبشی با برند فولاد ناب تبریز مدل نبشی 3*30*30
قیمت از 5,120 تومان
قیمت تا 5,120 تومان
نبشی فولاد ناب تبریز – نبشی 3*40*40
قیمت از 5,050 تومان
قیمت تا 5,050 تومان
نبشی با برند فولاد ناب تبریز مدل نبشی 4*40*40
قیمت از 5,030 تومان
قیمت تا 5,030 تومان
نبشی با برند فولاد ناب تبریز مدل نبشی 3*50*50
قیمت از 5,050 تومان
قیمت تا 5,050 تومان
نبشی با برند فولاد ناب تبریز مدل نبشی 4*50*50
قیمت از 5,030 تومان
قیمت تا 5,030 تومان

درباره این دسته بندی

 

سفت کاری در صنعت ساختمان

از نگاه مهندسی عمران سفت کاری ساختمان شامل بخش هایی  مثل کندن پی ساختمان , بتن ریزی پی ساختمان , نصب ستون ها , تغیه چینی دیوار ها ساختمان بهمراه اجرای عنصرهای پایدارکننده دیوارها از قبیل وال پست، نعل درگاه و   ….مراحل ساخت ساختمان یا یک سازه عمرانی با هر نوع کاربردی از قبیل تجاری، اداری، بیمارستانی، نظامی و مسکونی ( کوتاه یا بلند مرتبه ) و بسته به نوع و حساسیت شان، به طور کلی در اجرا به دو مرحله نازک کاری و سفت کاری ساختمان تقسیم می شود،

از مهم ترین بخش های ساخت هر ساختمان پس از نصب و اجرای اسکلت (بتنی یا فولادی ) مرحله سفت کاری (Working hard) است  از این عملیات  دو برداشت می شود:

 

سفت کاری در ساختمان

 

این بخش  اطلاعات جامعی از مبحث دیوارچینی در ساختمان ها در اختیار شما دوستان عزیز قرار خواهد گرفت.

جهت اجرای دیوارچینی مصالح گوناگونی در شرایط خاص خود استفاده می شوند که عبارتند از:

·       آجر  فشاری

·       آجر سفالی

·       بلوک سبک بتنی اتوکلاو شده

·       بلوک سیمانی لیکا

·       بلوک سیمانی

·       دیوار خشک

·       دیوار سه بعدی

 

هر کدام از مصالح بالا دارای ویژگی، مزایا و معایب گوناگونی می باشند که در هر پروژه با در نظر گرفتن این موارد می توان از آنها استفاده نمود.

تهران ، خیابان مفتح ، کوچه دوم ، پلاک 6 ، طبقه 2

تلفن: 09011861581

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت ایران دستیار می باشد..

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت توسط وب 24