09011861581
امروز جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸


برندهای گروه

KERABEN
ایزدخواست جنوب
سرمد ابرکوه
نورد شیراز
نورد کوثر
صبا فولاد زاگرس شهركرد
جهان فولاد سیرجان
فولاد کرمانشاه
نیک صدرای توس
فولاد بافق
الماس تاکستان
آناهیتا
نورد فولاد تهران
سپهر ایرانیان
صبا فولاد منظومه
فولاد خرم آباد
خرمدشت تاکستان
صدر فولاد
آرتا
ویتوریا
استیل البرز
پروفیل فولادی اصفهان
فولاد پرند
معراج کردکوی
فولاد گیلان
کاوه تیکمه تاش
کرملین
فولاد ایوان
نورد گرم سمنان
آذر چلیک تبریز
آذرخش
پارس آرمان
فولاد مبارکه اصفهان
مجتمع فولاد شاهرود
مجتمع فولاد خراسان
ذوب آهن اصفهان
فولاد امیرکبیر خزر
نورد گیلان
فایکو
روهینا جنوب دزفول
فولاد آریا ذوب
نورد کرمان
سپاهان اصفهان
فولاد کاویان
ظفر بناب
گروه صنعتی فولاد یزد
فولاد ناب تبریز
کیان کاشان
البرز غرب
فولاد کویر کاشان
اسپلندور
اکسین خوزستان
شمس سپهر
کالوپ
کاوه اروند
بردسیر کرمان
قائم رازی
نورد آریان فولاد
کن
نورد گلستان
شاهین بناب
اخوان
چینی کرد
آذربایجان (میانه)
سیرجان حدید جنوب
نیکان پروفیل
سیادن ابهر
ارگ تبریز
ویژن
فولاد قزوین
ذوب آهن اردبیل
آجرهای ماندگار سهیل
آتیه خلیج فارس
جول
نورد نوین ابهر
پاندورا
آلیاژی ایران
هیربد
سیاتل
فولاد سبا
فولاد علویجه
فولاد کوهپایه
پرشین فولاد آریا
گروه صنعتی درپاد تبریز

مصالح ساختمانی

(تمامی قیمتها به تومان می باشند)
میلگرد با برند ذوب آهن اصفهان مدل  20 آجدار A3
قیمت از 4,930 تومان
قیمت تا 4,930 تومان
میلگرد با برند ذوب آهن اصفهان مدل  28 آجدار A3
قیمت از 4,930 تومان
قیمت تا 4,930 تومان
میلگرد با برند فولاد کویر کاشان مدل  14 آجدار A3
قیمت از 4,930 تومان
قیمت تا 4,930 تومان
میلگرد با برند فولاد کویر کاشان مدل  22 آجدار A3
قیمت از 4,930 تومان
قیمت تا 4,930 تومان
میلگرد با برند فولاد کویر کاشان مدل  25 آجدار A3
قیمت از 4,930 تومان
قیمت تا 4,930 تومان
میلگرد با برند فولاد کویر کاشان مدل  28 آجدار A3
قیمت از 4,930 تومان
قیمت تا 4,930 تومان
میلگرد با برند فولاد کویر کاشان مدل  32 آجدار A3
قیمت از 4,930 تومان
قیمت تا 4,930 تومان
میلگرد با برند مجتمع فولاد شاهرود مدل 10 آجدار A3
قیمت از 4,810 تومان
قیمت تا 4,810 تومان
میلگرد با برند مجتمع فولاد شاهرود مدل 12 آجدار A3
قیمت از 4,710 تومان
قیمت تا 4,710 تومان
میلگرد با برند مجتمع فولاد شاهرود مدل 14 آجدار A3
قیمت از 4,610 تومان
قیمت تا 4,610 تومان
میلگرد با برند مجتمع فولاد شاهرود مدل 16 آجدار A3
قیمت از 4,610 تومان
قیمت تا 4,610 تومان
میلگرد با برند مجتمع فولاد شاهرود مدل 18 آجدار A3
قیمت از 4,610 تومان
قیمت تا 4,610 تومان
میلگرد با برند مجتمع فولاد شاهرود مدل 20 آجدار A3
قیمت از 4,610 تومان
قیمت تا 4,610 تومان
میلگرد با برند مجتمع فولاد شاهرود مدل 22 آجدار A3
قیمت از 4,610 تومان
قیمت تا 4,610 تومان
میلگرد با برند مجتمع فولاد شاهرود مدل 25 آجدار A3
قیمت از 4,610 تومان
قیمت تا 4,610 تومان
میلگرد با برند مجتمع فولاد شاهرود مدل 32 آجدار A3
قیمت از 4,710 تومان
قیمت تا 4,710 تومان
میلگرد با برند آذربایجان (میانه) مدل 14 آجدار A3
قیمت از 5,000 تومان
قیمت تا 5,000 تومان
میلگرد با برند آذربایجان (میانه) مدل 18 آجدار A3
قیمت از 5,050 تومان
قیمت تا 5,050 تومان
میلگرد با برند آذربایجان (میانه) مدل 20 آجدار A3
قیمت از 5,050 تومان
قیمت تا 5,050 تومان
میلگرد با برند آذربایجان (میانه) مدل 22 آجدار A3
قیمت از 5,040 تومان
قیمت تا 5,040 تومان
میلگرد با برند آذربایجان (میانه) مدل 25 آجدار A3
قیمت از 5,040 تومان
قیمت تا 5,040 تومان
میلگرد با برند آذربایجان (میانه) مدل 28 آجدار A3
قیمت از 5,020 تومان
قیمت تا 5,020 تومان
میلگرد با برند آذربایجان (میانه) مدل 32 آجدار A3
قیمت از 5,020 تومان
قیمت تا 5,020 تومان
میلگرد با برند آناهیتا مدل 8 آجدار A2
قیمت از 4,850 تومان
قیمت تا 4,850 تومان
میلگرد با برند آناهیتا مدل 10 آجدار A2
قیمت از 4,800 تومان
قیمت تا 4,800 تومان
میلگرد با برند آناهیتا مدل 12 آجدار A3
قیمت از 4,750 تومان
قیمت تا 4,750 تومان
میلگرد با برند آناهیتا مدل 14 آجدار A3
قیمت از 4,750 تومان
قیمت تا 4,750 تومان
میلگرد با برند آناهیتا مدل 18 آجدار A3
قیمت از 4,750 تومان
قیمت تا 4,750 تومان
میلگرد با برند آناهیتا مدل 22 آجدار A3
قیمت از 4,750 تومان
قیمت تا 4,750 تومان
میلگرد با برند آناهیتا مدل 25 آجدار A3
قیمت از 4,750 تومان
قیمت تا 4,750 تومان
میلگرد با برند آناهیتا مدل 28 آجدار A3
قیمت از 4,750 تومان
قیمت تا 4,750 تومان
میلگرد با برند آناهیتا مدل 32 آجدار A3
قیمت از 4,750 تومان
قیمت تا 4,750 تومان
میلگرد با برند فولاد قزوین مدل 10 آجدار A2
قیمت از 4,910 تومان
قیمت تا 4,910 تومان
میلگرد با برند فولاد قزوین مدل 12 آجدار A2
قیمت از 4,910 تومان
قیمت تا 4,910 تومان
میلگرد با برند آلیاژی ایران مدل 12 آجدار A3
قیمت از 5,000 تومان
قیمت تا 5,000 تومان
میلگرد با برند آلیاژی ایران مدل 14 آجدار A3
قیمت از 5,000 تومان
قیمت تا 5,000 تومان
میلگرد با برند آلیاژی ایران مدل 16 آجدار A3
قیمت از 5,000 تومان
قیمت تا 5,000 تومان
میلگرد با برند آلیاژی ایران مدل 18 آجدار A3
قیمت از 5,000 تومان
قیمت تا 5,000 تومان
میلگرد با برند آلیاژی ایران مدل 20 آجدار A3
قیمت از 5,050 تومان
قیمت تا 5,050 تومان
میلگرد با برند آلیاژی ایران مدل 22 آجدار A3
قیمت از 5,050 تومان
قیمت تا 5,050 تومان
میلگرد با برند آلیاژی ایران مدل 25 آجدار A3
قیمت از 5,050 تومان
قیمت تا 5,050 تومان
میلگرد با برند آلیاژی ایران مدل 28 آجدار A3
قیمت از 5,050 تومان
قیمت تا 5,050 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 10 آجدار A2
قیمت از 4,750 تومان
قیمت تا 4,750 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 12 آجدار A2
قیمت از 4,710 تومان
قیمت تا 4,710 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 14 آجدار A3
قیمت از 4,700 تومان
قیمت تا 4,700 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 16 آجدار A3
قیمت از 4,700 تومان
قیمت تا 4,700 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 18 آجدار A3
قیمت از 4,700 تومان
قیمت تا 4,700 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 20 آجدار A3
قیمت از 4,700 تومان
قیمت تا 4,700 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 22 آجدار A3
قیمت از 4,700 تومان
قیمت تا 4,700 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 25 آجدار A3
قیمت از 4,700 تومان
قیمت تا 4,700 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 28 آجدار A3
قیمت از 4,930 تومان
قیمت تا 4,930 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 32 آجدار A3
قیمت از 4,930 تومان
قیمت تا 4,930 تومان
میلگرد با برند ارگ تبریز مدل 12 آجدار A3
قیمت از 5,100 تومان
قیمت تا 5,100 تومان
میلگرد با برند ارگ تبریز مدل 14 آجدار A3
قیمت از 5,100 تومان
قیمت تا 5,100 تومان
میلگرد با برند ارگ تبریز مدل 16 آجدار A3
قیمت از 5,100 تومان
قیمت تا 5,100 تومان
میلگرد با برند ارگ تبریز مدل 18 آجدار A3
قیمت از 5,100 تومان
قیمت تا 5,100 تومان
میلگرد با برند ارگ تبریز مدل 20 آجدار A3
قیمت از 5,100 تومان
قیمت تا 5,100 تومان
میلگرد با برند ارگ تبریز مدل 22 آجدار A3
قیمت از 5,100 تومان
قیمت تا 5,100 تومان
میلگرد با برند ارگ تبریز مدل 25 آجدار A3
قیمت از 5,100 تومان
قیمت تا 5,100 تومان
میلگرد با برند ظفر بناب مدل 8 آجدار A2
قیمت از 4,710 تومان
قیمت تا 4,710 تومان

درباره این دسته بندی

 

 گروه بزرگ مصالح ساختمانی 

مصالح ساختمانی به موادی که برای ساخت و ساز استفاده می شود گفته می شود. بیشتر مواقع این مواد بصورت طبیعی و یا تغییر شکل داده شده  مانند انواع سنگ ها ، چوب ها ، آهک ، گچ ،ماسه و رس...و گاهی بصورت ترکیبی و غیر طبیعی توسط انسان تولید شده مانند انواع فولاد، شیشه ، پلاستیک ، کاشی و سرامیک...

در بیشتر کشورها مصالح ساختمانی بصورت صنعتی و پیشرفته تولید می شود ، ویژگی دیگر تولید مصالح ساختمانی به این روش کیفیت بالا و رعایت استانداردهای لازم برای ساخت یک ساختمان با ایمنی و طول عمر بیشتر و همچنین باعث کاهش هزینه های سربار می شود.

مصالح نوین و مدرن در صنعت ساختمان برای برآورده شدن  هرچه بیشتر خواسته ها و نیازهای مبرم فعالان این حوزه می باشد.به همین روی لازم است دست اندکاران ساخت و ساز از جمله مهندسان ، پیمانکاران ، کارفرمایان با این مصالح آشنایی بیشتری پیدا کنند تا بتوانند در زمینه های طراحی و ساخت به بهترین نحو از آنها سود ببرند.

شاید از بعد علمی به مشخصات فنی مصالح ساختمانی پرداخته نشده باشد . البته در خصوص مصالح نوین و مدرن در کشور های پیشرفته مقالات فراوانی عرضه شده و خواص و مشخصات فنی کاملی تبیین شده است ، به طبع آن گروه از متخصصینی که به این گونه منابع دسترسی داشته اند شناخت بیشتری به مصالح با کیفیت تر خواهند داشت .

مصالح ساختمانی گاهی به شکل معمول که در طولانی  مدت بدست می آیند ،  فقط با شکل دادن مورد مصرف قرار می گیرند و گاهی از ترکیب و اختلاط آنها با همدیگر مصالح جدیدی فراهم می آید.مانند سیمان که از ترکیب آهک و خاک رس به کمک حرارت حاصل می شود.یا گچ و آهک که از پختن سنگ گچ و سنگ آهک به دست می آید. بعد ها مواد و مصالحی از ترکیبات شیمیایی و به روشهای صنعتی به دست آمد مثل PVC  و پلی اورتان که به مرور جای مصالح طبیعی را گرفت.

تهران ، خیابان مفتح ، کوچه دوم ، پلاک 6 ، طبقه 2

تلفن: 09011861581

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت ایران دستیار می باشد..

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت توسط وب 24