09011861581
امروز پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸


برندهای گروه

کیان کاشان
بردسیر کرمان
نورد کرمان
فولاد علویجه
فولاد کاویان
ظفر بناب
اسپلندور
فولاد خرم آباد
جهان فولاد سیرجان
فولاد کوهپایه
گروه صنعتی درپاد تبریز
اکسین خوزستان
ویژن
کن
فولاد آریا ذوب
صبا فولاد زاگرس شهركرد
معراج کردکوی
کالوپ
سیاتل
ارگ تبریز
ذوب آهن اصفهان
گروه صنعتی فولاد یزد
نیکان پروفیل
البرز غرب
سیادن ابهر
فایکو
پرشین فولاد آریا
جول
اخوان
فولاد ایوان
هیربد
فولاد کرمانشاه
نورد نوین ابهر
الماس تاکستان
نیک صدرای توس
سپهر ایرانیان
فولاد قزوین
نورد آریان فولاد
سپاهان اصفهان
روهینا جنوب دزفول
نورد کوثر
نورد فولاد تهران
نورد گرم سمنان
ویتوریا
نورد گلستان
چینی کرد
قائم رازی
استیل البرز
آلیاژی ایران
پارس آرمان
سرمد ابرکوه
پاندورا
فولاد بافق
آذر چلیک تبریز
کاوه تیکمه تاش
فولاد کویر کاشان
فولاد سبا
آذربایجان (میانه)
خرمدشت تاکستان
مجتمع فولاد شاهرود
نورد شیراز
کاوه اروند
KERABEN
صبا فولاد منظومه
ایزدخواست جنوب
آرتا
سیرجان حدید جنوب
کرملین
مجتمع فولاد خراسان
فولاد مبارکه اصفهان
آناهیتا
صدر فولاد
فولاد ناب تبریز
فولاد گیلان
فولاد پرند
ذوب آهن اردبیل
آتیه خلیج فارس
فولاد امیرکبیر خزر
شاهین بناب
شمس سپهر
پروفیل فولادی اصفهان
آذرخش
نورد گیلان
آجرهای ماندگار سهیل

مصالح ساختمانی

(تمامی قیمتها به تومان می باشند)
تیرآهن با برند ذوب آهن مدل تیرآهن 12
قیمت از 760,000 تومان
قیمت تا 760,000 تومان
تیرآهن با برند ذوب آهن مدل تیرآهن 14
قیمت از 770,000 تومان
قیمت تا 770,000 تومان
تیرآهن با برند ذوب آهن مدل تیرآهن 16
قیمت از 880,000 تومان
قیمت تا 880,000 تومان
تیرآهن با برند ذوب آهن مدل تیرآهن 18
قیمت از 1,040,000 تومان
قیمت تا 1,040,000 تومان
تیرآهن با برند ذوب آهن مدل تیرآهن 20
قیمت از 1,440,000 تومان
قیمت تا 1,440,000 تومان
تیرآهن با برند ذوب آهن مدل تیرآهن 22
قیمت از 1,580,000 تومان
قیمت تا 1,580,000 تومان
تیرآهن با برند ذوب آهن مدل تیرآهن 24
قیمت از 1,800,000 تومان
قیمت تا 1,800,000 تومان
تیرآهن با برند ذوب آهن مدل تیرآهن 27
قیمت از 2,080,000 تومان
قیمت تا 2,080,000 تومان
تیرآهن با برند ذوب آهن مدل تیرآهن 30
قیمت از 3,150,000 تومان
قیمت تا 3,150,000 تومان
میلگرد با برند سیادن ابهر مدل 25 آجدار A3
قیمت از 4,900 تومان
قیمت تا 4,900 تومان
میلگرد با برند سیادن ابهر مدل 22 آجدار A3
قیمت از 4,900 تومان
قیمت تا 4,900 تومان
میلگرد با برند سیادن ابهر مدل 20 آجدار A3
قیمت از 4,900 تومان
قیمت تا 4,900 تومان
میلگرد با برند سیادن ابهر مدل 18 آجدار A3
قیمت از 4,900 تومان
قیمت تا 4,900 تومان
میلگرد با برند سیادن ابهر مدل 16 آجدار A3
قیمت از 4,900 تومان
قیمت تا 4,900 تومان
میلگرد با برند سیادن ابهر مدل 14 آجدار A3
قیمت از 4,900 تومان
قیمت تا 4,900 تومان
میلگرد با برند سیادن ابهر مدل 12 آجدار A3
قیمت از 5,000 تومان
قیمت تا 5,000 تومان
میلگرد با برند سیادن ابهر مدل 10 آجدار A3
قیمت از 5,000 تومان
قیمت تا 5,000 تومان
میلگرد با برند سیادن ابهر مدل 12 آجدار A2
قیمت از 4,900 تومان
قیمت تا 4,900 تومان
میلگرد با برند سیادن ابهر مدل 10 آجدار A2
قیمت از 4,900 تومان
قیمت تا 4,900 تومان
میلگرد با برند سیادن ابهر مدل 8 آجدار A2
قیمت از 5,000 تومان
قیمت تا 5,000 تومان
میلگرد با برند فولاد بافق مدل 32 آجدار A3
قیمت از 4,800 تومان
قیمت تا 4,800 تومان
میلگرد با برند فولاد بافق مدل 20 آجدار A3
قیمت از 4,800 تومان
قیمت تا 4,800 تومان
میلگرد با برند فولاد بافق مدل 16 آجدار A3
قیمت از 4,800 تومان
قیمت تا 4,800 تومان
میلگرد با برند ذوب آهن اصفهان مدل  20 آجدار A3
قیمت از 4,880 تومان
قیمت تا 4,880 تومان
میلگرد با برند ذوب آهن اصفهان مدل  28 آجدار A3
قیمت از 4,880 تومان
قیمت تا 4,880 تومان
میلگرد با برند سرمد ابرکوه مدل 20 آجدار A3
قیمت از 4,820 تومان
قیمت تا 4,820 تومان
میلگرد با برند فولاد ایوان مدل 20 آجدار A3
قیمت از 4,760 تومان
قیمت تا 4,760 تومان
میلگرد با برند فولاد کویر کاشان مدل  22 آجدار A3
قیمت از 4,850 تومان
قیمت تا 4,850 تومان
میلگرد با برند فولاد کویر کاشان مدل  14 آجدار A3
قیمت از 4,850 تومان
قیمت تا 4,850 تومان
میلگرد با برند فولاد کویر کاشان مدل  25 آجدار A3
قیمت از 4,850 تومان
قیمت تا 4,850 تومان
میلگرد با برند فولاد کویر کاشان مدل  28 آجدار A3
قیمت از 4,850 تومان
قیمت تا 4,850 تومان
میلگرد با برند فولاد کویر کاشان مدل  32 آجدار A3
قیمت از 4,850 تومان
قیمت تا 4,850 تومان
میلگرد با برند خرمدشت تاکستان مدل 10 آجدار A2
قیمت از 4,830 تومان
قیمت تا 4,830 تومان
میلگرد با برند خرمدشت تاکستان مدل 10 آجدار A3
قیمت از 4,830 تومان
قیمت تا 4,830 تومان
میلگرد با برند خرمدشت تاکستان مدل 12 آجدار A2
قیمت از 4,830 تومان
قیمت تا 4,830 تومان
میلگرد با برند خرمدشت تاکستان مدل 12 آجدار A3
قیمت از 4,830 تومان
قیمت تا 4,830 تومان
میلگرد با برند فولاد قزوین مدل 10 آجدار A2
قیمت از 4,830 تومان
قیمت تا 4,830 تومان
میلگرد با برند فولاد قزوین مدل 12 آجدار A2
قیمت از 4,830 تومان
قیمت تا 4,830 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 10 آجدار A2
قیمت از 5,030 تومان
قیمت تا 5,030 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 12 آجدار A2
قیمت از 4,930 تومان
قیمت تا 4,930 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 14 آجدار A3
قیمت از 4,830 تومان
قیمت تا 4,830 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 16 آجدار A3
قیمت از 4,830 تومان
قیمت تا 4,830 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 18 آجدار A3
قیمت از 4,830 تومان
قیمت تا 4,830 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 20 آجدار A3
قیمت از 4,830 تومان
قیمت تا 4,830 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 22 آجدار A3
قیمت از 4,830 تومان
قیمت تا 4,830 تومان
میلگرد با برند فایکو مدل 25 آجدار A3
قیمت از 4,830 تومان
قیمت تا 4,830 تومان
ناودانی با برند فولاد ناب تبریز مدل ناودانی 8
قیمت از 5,020 تومان
قیمت تا 5,020 تومان
ناودانی با برند فولاد ناب تبریز مدل ناودانی 10
قیمت از 5,020 تومان
قیمت تا 5,020 تومان
ناودانی با برند فولاد ناب تبریز مدل ناودانی 10 بلند
قیمت از 5,020 تومان
قیمت تا 5,020 تومان
ناودانی با برند فولاد ناب تبریز مدل ناودانی 12
قیمت از 5,020 تومان
قیمت تا 5,020 تومان
ناودانی با برند فولاد ناب تبریز مدل ناودانی 12 بلند
قیمت از 5,020 تومان
قیمت تا 5,020 تومان
ناودانی با برند فولاد ناب تبریز مدل ناودانی 14
قیمت از 5,020 تومان
قیمت تا 5,020 تومان
ناودانی با برند فولاد ناب تبریز مدل ناودانی 14 بلند
قیمت از 5,020 تومان
قیمت تا 5,020 تومان
ناودانی با برند فولاد ناب تبریز مدل ناودانی 16 بلند
قیمت از 5,020 تومان
قیمت تا 5,020 تومان
ناودانی با برند فولاد ناب تبریز مدل ناودانی 16
قیمت از 5,020 تومان
قیمت تا 5,020 تومان
نبشی با برند فولاد ناب تبریز مدل نبشی 3*30*30
قیمت از 5,120 تومان
قیمت تا 5,120 تومان
نبشی فولاد ناب تبریز – نبشی 3*40*40
قیمت از 5,050 تومان
قیمت تا 5,050 تومان
نبشی با برند فولاد ناب تبریز مدل نبشی 4*40*40
قیمت از 5,030 تومان
قیمت تا 5,030 تومان
نبشی با برند فولاد ناب تبریز مدل نبشی 3*50*50
قیمت از 5,050 تومان
قیمت تا 5,050 تومان
نبشی با برند فولاد ناب تبریز مدل نبشی 4*50*50
قیمت از 5,030 تومان
قیمت تا 5,030 تومان

درباره این دسته بندی

 

 گروه بزرگ مصالح ساختمانی 

مصالح ساختمانی به موادی که برای ساخت و ساز استفاده می شود گفته می شود. بیشتر مواقع این مواد بصورت طبیعی و یا تغییر شکل داده شده  مانند انواع سنگ ها ، چوب ها ، آهک ، گچ ،ماسه و رس...و گاهی بصورت ترکیبی و غیر طبیعی توسط انسان تولید شده مانند انواع فولاد، شیشه ، پلاستیک ، کاشی و سرامیک...

در بیشتر کشورها مصالح ساختمانی بصورت صنعتی و پیشرفته تولید می شود ، ویژگی دیگر تولید مصالح ساختمانی به این روش کیفیت بالا و رعایت استانداردهای لازم برای ساخت یک ساختمان با ایمنی و طول عمر بیشتر و همچنین باعث کاهش هزینه های سربار می شود.

مصالح نوین و مدرن در صنعت ساختمان برای برآورده شدن  هرچه بیشتر خواسته ها و نیازهای مبرم فعالان این حوزه می باشد.به همین روی لازم است دست اندکاران ساخت و ساز از جمله مهندسان ، پیمانکاران ، کارفرمایان با این مصالح آشنایی بیشتری پیدا کنند تا بتوانند در زمینه های طراحی و ساخت به بهترین نحو از آنها سود ببرند.

شاید از بعد علمی به مشخصات فنی مصالح ساختمانی پرداخته نشده باشد . البته در خصوص مصالح نوین و مدرن در کشور های پیشرفته مقالات فراوانی عرضه شده و خواص و مشخصات فنی کاملی تبیین شده است ، به طبع آن گروه از متخصصینی که به این گونه منابع دسترسی داشته اند شناخت بیشتری به مصالح با کیفیت تر خواهند داشت .

مصالح ساختمانی گاهی به شکل معمول که در طولانی  مدت بدست می آیند ،  فقط با شکل دادن مورد مصرف قرار می گیرند و گاهی از ترکیب و اختلاط آنها با همدیگر مصالح جدیدی فراهم می آید.مانند سیمان که از ترکیب آهک و خاک رس به کمک حرارت حاصل می شود.یا گچ و آهک که از پختن سنگ گچ و سنگ آهک به دست می آید. بعد ها مواد و مصالحی از ترکیبات شیمیایی و به روشهای صنعتی به دست آمد مثل PVC  و پلی اورتان که به مرور جای مصالح طبیعی را گرفت.

تهران ، خیابان مفتح ، کوچه دوم ، پلاک 6 ، طبقه 2

تلفن: 09011861581

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت ایران دستیار می باشد..

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت توسط وب 24